Praktische informatie

Uw patiëntendossier

Als u naar St. Antonius Cardicare komt voor onderzoek of behandeling leggen wij een patiëntendossier aan over u. In de wet is vastgelegd wat uw rechten en plichten op het gebied van dit patiëntendossier zijn en op welke manier medewerkers van Cardicare om moeten gaan met uw persoonsgegevens. 

In het dossier staan onder andere aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de onderzoeken en de behandelingen. Ook kan er informatie in staan van bijvoorbeeld de huisarts of informatie uit een ander ziekenhuis.

Inzage in patiëntendossier  

Niet iedereen mag zomaar uw patiëntendossier inzien. Hieronder leest u wie recht hebben op inzage of een afschrift van het patiëntendossier: 

  • De patiënt (16 jaar en ouder) zelf of zijn wettelijk vertegenwoordiger. 
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar. 
  • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moet toestemming aanwezig zijn van zowel het kind als van één van de ouders. 
  • Familieleden, of derden, alleen als de patiënt hen daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. 
  • Nabestaanden, alleen als de patiënt hen daartoe bij leven schriftelijk gemachtigd heeft. 
  • Andere ziekenhuizen of specialisten, alleen met schriftelijke machtiging van de patiënt. 

Inzage aanvragen 

Wilt u inzage in uw patiëntendossier? Neem dan contact op met St. Antonius Cardicare. 

Naar het buitenland? 

Gaat u naar het buitenland? Vraag uw cardioloog om een inlogcode voor uw dossier. We kunnen u ook een usb-stick meegeven met uw medische gegevens.   

Terug naar boven