Homepage Sportsclinic

Zorgprofessionals

Intercollegiaal advies

Bent u arts, specialist of (para)medicus? Hebt u vragen op sportmedisch gebied? Neem dan contact op met Sportgeneeskunde.

Huisartsen

Als huisarts in de regio midden-Nederland kunt u rekenen op onze samenwerking. In uw praktijk ziet u immers gemiddeld per week 1 à 2 sportgerelateerde problemen. Meestal kunt u dit uitstekend zelf behandelen. Maar bij specifieke of complexe klachten op gebied van sport en gezondheid kunt u doorverwijzen naar Sportgeneeskunde. Ook voor alle soorten sportmedische onderzoeken kunnen uw patiënten bij ons terecht.

Wij brengen u na doorverwijzing op de hoogte van onze bevindingen en overleggen zo nodig met u over de juiste aanpak. Voor veel trajecten geldt dat u ze als huisarts uitstekend kunt begeleiden. Als dit nodig is, adviseren we u graag.

Specialisten

Sportsgeneeskunde ontleent haar kwaliteit aan de multidisciplinaire samenwerking. Wij nodigen u als collega (para)medisch (sport)specialist uit om met ons team te overleggen of naar ons door te verwijzen. Naast ons team van sportartsen en fysiotherapeuten kunt u de medisch specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis consulteren. Zelf werken wij bijvoorbeeld op regelmatige basis samen met de orthopeed, cardioloog, longarts, chirurg of revalidatiearts van het ziekenhuis. Ook de neuroloog, internist, dermatoloog of kno-arts consulteren wij op incidentele basis over specifieke casussen.

Paramedici

Als (sport)fysiotherapeut of manueel therapeut bent u welkom met al uw vragen en verwijzingen. In een vruchtbare samenwerking kunnen wij uw eigen praktijkmogelijkheden aanvullen en uitbreiden, om zo samen met u uw patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.  
Diëtisten, voet-/loopanalisten en sportpsychologen werken ook geregeld voor SportsClinic. Wij kunnen u consulteren. Via Sportsgeneeskunde kunt u ook snel toegang krijgen tot de kennis en ervaring binnen het St. Antonius Ziekenhuis voor specifieke vragen.