Diabetes Centraal (diabeteszorg voor kinderen)

Diabetes en school

Informatie voor ouders en leerkrachten

Het is belangrijk dat de leerkrachten op school op de hoogte zijn dat uw kind diabetes heeft. Zo kunnen zij uw kind waar nodig ondersteunen. Het belangrijkste is dat de leerkracht weet wat een hypo en een hyper is en wat te doen als dit gebeurt.

Ook is het van belang dat uw kind de tijd en de ruimte krijgt om in de klas de bloedglucose te meten en eventueel op een rustige plek insuline te spuiten. Kijk ook op de website van ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ voor meer informatie en handige downloads.  

Informatievoorziening voor school

Er zijn in Nederland ongeveer 2000 kinderen met Diabetes Mellitus in de basisschoolleeftijd. Omdat er zo’n 7000 basisscholen zijn, betekent dit dat veel scholen geen ervaring hebben met kinderen met diabetes. Zorgen voor diabetes op een (reguliere) basisschool is goed mogelijk en in te passen in de normale gang van zaken in de klas. Goede informatievoorziening is erg belangrijk: er dienen goede en prettige afspraken gemaakt worden tussen ouders en docenten. Ouders kunnen zelf in gesprek gaan met schoolleiding, intern begeleiders en leerkrachten.

Wij als diabetesteam kunnen hierin ook een actieve rol spelen. Onze diabetesverpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld een bezoek aan de school brengen om uitleg over kinderen en diabetes te geven. Daarnaast is er vanuit Diabetes Centraal online informatie beschikbaar, speciaal gericht op leerkrachten.

Wet- en regelgeving/zorgplicht

Het is niet voor iedere school duidelijk dat zij een zogenaamde ‘zorgplicht’ hebben. Dit betekent in het geval van diabetes dat de school wettelijk verplicht is om te onderzoeken welke hulp er nodig is voor een kind met een ziekte diabetes en deze hulp ook aan te bieden als de school hiervoor de mogelijkheden heeft. 

  • Een school mag zorg aan leerlingen met diabetes binnen de school niet weigeren. 
  • Een school mag niet zomaar inschrijving weigeren van een kind met diabetes.

Goed overleg is belangrijk

Uiteindelijk is het prettig om in goed overleg tussen ouders, school en eventueel diabetesteam te onderzoeken wat alle partijen nodig hebben, om de zorg rondom een kind met diabetes zo goed mogelijk te waarborgen.

Hieronder staan een aantal documenten die hierbij kunnen helpen:

•    Document Rijksoverheid: Factsheet Gezondheidszorg in Onderwijstijd 
•    Document College voor de rechten van de mens: Advies t.a.v. Diabeteszorg in het Onderwijs 
•    Document PO-raad: Stappenplan Diabeteszorg in het Primair Onderwijs 

Voor de verschillende leeftijden zijn er landelijk door het Netwerk Ziezon handige tips en afspraken gemaakt over ziek zijn en onderwijs; deze kunt u hier lezen. 

Terug naar boven