Diabetes Centraal (diabeteszorg voor kinderen)

Over Diabetes Centraal

Diabetes Centraal is hét behandelcentrum voor kinderen en jongeren met diabetes in Midden-Nederland. Het team van Diabetes Centraal biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week specialistische zorg en ondersteuning aan jonge diabetespatiënten en hun familie.

Samenwerking van vier ziekenhuizen

Diabetes Centraal is een samenwerkingsverband tussen het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Wilhelmina Kinderziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland. Deze vier ziekenhuizen bieden hun poliklinische kinderdiabeteszorg aan op één locatie: Diabetes Centraal. Deze is gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. 

De diabetesverpleegkundigen zijn ook werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Maxima Centrum (PMC). Daar bieden zij zorg aan kinderen met een tijdelijke of blijvende vorm van diabetes, naast een andere chronische ziekte.

Optimale zorg door bundeling van expertise

Bij Diabetes Centraal werken kinderartsen, (kinder)diabetesverpleegkundigen, doktersassistenten, diëtisten en kinder- en jeugdpsychologen van alle deelnemende ziekenhuizen samen. Door het samenbrengen van deze expertise en ervaring kunnen we kinderen en jongeren met diabetes mellitus een optimale behandeling en begeleiding op maat bieden. Persoonlijke aandacht vinden wij hierbij heel belangrijk. Uiteraard ondersteunen wij ook de ouders van de kinderen die bij ons in behandeling zijn.
 

Op een na grootste kinderdiabetescentrum

Momenteel behandelen wij 450 kinderen en jongeren met type 1 diabetes. Daarnaast bieden wij ook zorg aan kinderen en jongeren met andere vormen van diabetes, zoals diabetes type 2 en MODY. Hiermee is Diabetes Centraal het op één na grootste kinderdiabetescentrum in Nederland.

Onze missie en visie

De missie van Diabetes Centraal is:

Samen zorgen voor voluit en gezond leven met diabetes.

De visie van Diabetes Centraal is:

Kinderen en adolescenten met diabetes en hun ouders voelen zich in ons expertisecentrum gehoord en gesteund. In onze zorg stellen wij het kind centraal, in zijn ontwikkeling, binnen zijn systeem. Wij hechten waarde aan de ontwikkeling tot zelfstandige jongvolwassene. Wij handelen op basis van nieuwste inzichten en modernste behandelmethodes. Door zelf onderzoek te doen dragen we ook hieraan bij. Wij maken kwaliteit van zorg meetbaar en wij bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruiken wij om onze zorg continue te verbeteren.

Vier kernwaarden staan voor ons hierbij centraal:

Samen - Kind centraal - Groei en ontwikkeling - Innovatief

Terug naar boven