Diabetes Centraal (diabeteszorg voor kinderen)

Symposium 'Diabetes en gedrag' | 10 maart 2020

Helaas hebben wij dit symposium moeten annuleren. Onze excuses hiervoor.

Lees meer hierover.

"Soms moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt" (Johan Cruijff)

Diabetes Centraal is het regionale behandelcentrum voor kinderen en jongeren met diabetes in de regio Midden-Nederland. Diabetes Centraal biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en ondersteuning aan jonge patiënten met diabetes en hun sociale omgeving. Diabetes Centraal is opgericht op 1 januari 2015 en bestaat dit jaar 5 jaar.

Wij vieren ons vijfjarig jubileum op 10 maart met een symposium voor professionals in de kinderdiabeteszorg. Deze dag staan wij stil bij het thema: ‘Diabetes en Gedrag’.

Programma

10 maart 2020

TijdActiviteit
8.45 – 9.15 uurOntvangst en inschrijving
9.15 uurOpening door dagvoorzitter dhr. M. (Mark) Hoetjer, kinderarts Diakonessenhuis, Utrecht
9.25 uurDhr. mr. JA Th. (Theo) Bollerman, communicatiedeskundige, CAB Bollerman & Douwes Dekker, Den Haag
Verander nou eens
Hoe goed zijn we zelf in veranderen? Omgaan met de leercurve
9.55 uurProf. dr. E.M. (Elise) van de Putte, kinderarts sociale pediatrie UMCU/WKZ, Utrecht
Het roer gaat om
Levensloopzorg vanuit het kind en de jongere
10.25 uurPauze
10.45 uurWorkshopronde 1
12.00 uurTerugkoppeling door de dagvoorzitter
12.10 uurLunch
13.10 uurMevr. dr. A.C. (Arianne) van Bon, internist-endocrinoloog, ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
Closed loop, wat zal er veranderen voor patiënt en diabetes?
13.40 uurWorkshopronde 2
15.00 uurPauze
15.30 uurDhr. dr. S.T. (Bas) Houweling, kaderhuisarts diabetes Huisartsenpraktijk Sleeuwijk en voorzitter Stichting Langerhans
Help mijn patiënt is te zwaar; ervaringen uit de eerste lijn met het motiveren van patiënten
16.00- 16.30 uurAfsluiting door de dagvoorzitter

Workshops

U kunt voor beide workshoprondes kiezen uit onderstaande workshops. Bij uw aanmelding kunt u uw eerste, tweede en derde voorkeur aan te geven. Wij proberen u zoveel mogelijk in te delen bij de workshop van uw voorkeur.

Helaas is het niet meer mogelijk om u in te schrijven voor het symposium en de workshops.

Workshop 1

Door: Mw. L. (Lianne) Wiltink, gezondheidszorgpsycholoog & Cognitief gedragstherapeut VGCt, CWZ, Nijmegen en mw. M. (Morien) Palma, gezondheidszorgpsycholoog, St. Antonius ziekenhuis, Utrecht

Hoe het diabetes groeimodel toe te passen binnen het team, handvatten en ervaringen
Als team staan we samen met ouders voor de uitdaging om het kind of de jongere met diabetes type 1 op te voeden richting zelfstandig omgaan met de diabetes. Het diabetes groeimodel geeft op overzichtelijke wijze weer hoe deze zelfstandigheid steeds groter wordt en hoe ouders steeds meer coachend zijn. Hoe kunnen wij dit model gebruiken binnen alle consulten op de diabetespoli? We geven handvatten en horen graag jullie ervaringen en ideeën. Wanneer wij als team het groeimodel weten te hanteren in onze werkwijze, kunnen ouders hier weer makkelijker op aansluiten in hun coachende rol (zoals ook aan bod komt bij de oudercursus Los Vast).

Workshop 2

Mw. dr. W.M. (Willie) Bakker – van Waarde, kinderarts-endocrinoloog
Diabeter/UMCG, Groningen en mw. drs. J.J.G. (Gera) Hoorweg-Nijman, kinderarts-endocrinoloog Diabetes Centraal, Utrecht

Is dit type 1 of 2 diabetes of MODY?
Bij sommige kinderen met diabetes is het verloop van de ziekte anders dan gebruikelijk. Er kan dan aangenomen worden dat het bijvoorbeeld om een heel makkelijk te regelen diabetes patiënt gaat. Is hier wellicht een gedragsverandering van het team nodig? In deze workshop willen we aan de hand van casuïstiek en achtergrondinformatie bespreken wanneer er gedacht moet worden aan andere vormen van diabetes (MODY), welke aanvullende gegevens helpen bij het stellen van de juiste diagnose en wat het kan uitmaken in het te voeren beleid. Inbreng van eigen casuïstiek (vooraf) is mogelijk.

Workshop 3

Dhr. Theo Bollerman, communicatiedeskundige, CAB Bollerman & Douwes Dekker, Den Haag

Verander nou eens!
Het motiveren tot gedragsverandering is een uitdagende hersenbreker. Het kost moeite, maar het lukt gelukkig vaak de puzzel op te lossen. Welke interventies staan de professional in de zorg ter beschikking? Hoe kan je de opgesloten innerlijke motivatie vrij proberen te maken?

Workshop 4

Dhr. dr. S.R. (Steven) Hustinx, kinderarts, Merem Medische Revalidatie, locatie
Hilversum

Moeilijk behandelbare diabetes 'Wat als alles is geprobeerd'?
Vastgelopen in de behandeling; wat nu? Komt het gevoel aan een “dood paard” te trekken u misschien bekend voor? In dat geval, in deze workshop concrete tips in communicatie en werkwijze voor poliklinische begeleiding. Op zoek gaan naar de onderliggende problematiek. “Je ziet het pas als je het doorhebt” (ook Johan Cruijff…). Verder, klinische observatie en diagnostiek, individueel zorgplan op maat, en dan?

Workshop 5

Mw. dr. M. (Malika) Chegary, kinderarts OLVG-West Amsterdam en Mw. E. (Elly) Nederend, kinderdiabetesverpleegkundige Diabetes Centraal, Utrecht

Laaggeletterd: wat bedoel je nou precies
In Nederland zijn veel meer mensen laaggeletterd, dan wij weet van hebben. 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Tel daarbij op dat 'de jeugd' steeds minder (boeken) leest. Wat is eigenlijk laaggeletterdheid? Wanneer ben je laaggeletterd, herkennen wij dit in onze patiënten en hun ouders? En wat kunnen wij doen om onze uitleg begrijpelijk te houden. Wat zijn hulpmiddelen die wij hierbij in kunnen zetten, en maken we daar (voldoende) gebruik van? Na deze workshop hopen we allemaal meer een open blik te hebben naar herkenning en het aansluiten op het niveau van diegene die voor ons zit.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen:

  • € 85,- voor verpleegkundigen en paramedische beroepen
  • € 175,- voor artsen

Dit bedrag vóór 1 maart overmaken op rekeningnummer NL54 RABO 0130 2821 11 onder vermelding van Symposium Kinderdiabetes KP 6439 en uw naam.

Accreditatie

Acrreditatie is toegekend voor:

  • NVK: 5 punten
  • V&VN: 5 punten

Acrreditatie is aangevraagd voor:

  • NIP/NVO
  • ADAP

Aanmelden & locatie

Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor het symposium.

Het symposium vindt plaats bij Diabetes Centraal, in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht.

Terug naar boven