Diabetes Centraal (diabeteszorg voor kinderen)

Wie doet wat?

In de spreekkamer van Diabetes Centraal

Binnen Diabetes Centraal werken verschillende specialisten. Hieronder lees je meer over wie wat doet.

U komt in principe 4 keer per jaar met uw kind naar de polikliniek. De kinderarts controleert de algemene gezondheidstoestand van uw kind, houdt de groei en ontwikkeling bij en gaat na of er complicaties optreden door de diabetes. Daarnaast kijkt de kinderarts samen met u en de diabetesverpleegkundige hoe het bloedsuikergehalte bij uw kind het beste te reguleren is.

De kinderartsen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Annemarie Verrijn-Stuart, Hanneke van Santen en Hetty van de Kamp) zijn lid van het kinderdiabetesteam, maar houden geen spreekuur bij Diabetes Centraal. Ze zijn wel betrokken bij beleid, onderwijs en onderzoek.

De (kinder)diabetesverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt. Met haar heeft u het meeste contact. Komt u voor een afspraak met uw kind naar de poli? Dan is bij deze afspraak naast de kinderarts ook de diabetesverpleegkundige aanwezig. Ook voor de jaarlijkse controle van uw kind komt u bij de (kinder)diabetesverpleegkundige.

Daarnaast kunt u tussen afspraken door ook contact opnemen met de diabetesverpleegkundige als dat nodig is. Dat kan via Mijn Antonius, u kunt bellen of u kunt een extra afspraak met de diabetesverpleegkundige inplannen.

Daarnaast leert de diabetesverpleegkundige u en uw kind alles over diabetes en zorgt zij ervoor dat uw kind zo goed mogelijk is ingesteld op insuline. Is er pas kortgeleden dat er bij uw kind diabetes is vastgesteld? Dan bezoekt de diabetesverpleegkundige uw kind ook een keer op school om uitleg te geven over diabetes.

Kennis van voeding is erg belangrijk bij de behandeling van diabetes. Daarom gaat u met uw kind regelmatig naar de diëtiste. De diëtist kijkt naar wat uw kind gewend is te eten en geeft uitleg over de rol van voeding bij diabetes. De diëtist leert u koolhydraten tellen en hoe u het insulinegebruik hierop aanpast.

Als uw kind de diagnose 'diabetes' krijgt, heeft dat een grote impact op zowel uw kind als op het hele gezin. Zit uw kind niet lekker in zijn vel of heeft uw kind bijvoorbeeld last van prikangst, dan kunt u een aparte afspraak bij de kinder- en jeugdpsycholoog maken.

Terug naar boven