Doneren aan het Onderzoeksfonds

Schenken na overlijden

Welke manier past bij u?

Testament

Uw testament is wellicht een gevoelig onderwerp, maar juist met uw nalatenschap kunt u iets betekenen voor het leven van anderen. Geven door middel van het opnemen van het St. Antonius Onderzoeksfonds in uw testament. Het St. Antonius Onderzoeksfonds kan als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Dit betekent dat het Onderzoeksfonds (mede)erfgenaam wordt en (samen met uw overige erfgenamen) recht heeft op de gehele nalatenschap.

Legaat

U kunt ook doneren door middel van een legaat. Dit is eveneens een voordelige optie, doordat u hierover geen successierechten hoeft te betalen. Ook is het onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Als u het St. Antonius Onderzoeksfonds niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament opneemt dat het Onderzoeksfonds recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag uit uw nalatenschap, dan is er sprake van een legaat. Het Onderzoeksfonds is dan een zogenaamde legataris. Met een legaat bepaalt u via uw testament dat u een specifiek bedrag in geld, een goed zoals een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een waardevol schilderij wenst na te laten aan een door u zelf uitgekozen (benoemde) persoon of instelling. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen, die niet directe erfgenamen zijn.

Wanneer u hier vragen over heeft, aarzelt u niet met ons contact op te nemen. We helpen u hier graag mee.

Terug naar boven