Hart- en vaatonderzoek

Onderzoek naar effect antistolling na sluiting boezemtussenschot

Drs. Errol Aarnink vergelijkt in zijn onderzoek een behandeling met antistollingsmedicijnen (DOAC’s) met de huidige standaardbehandeling met bloedplaatjesremmers.

Centrale vraag

Zijn antistollingsmedicijnen effectiever om de kans op stolsels te verkleinen, na sluiting van een opening in het boezemtussenschot met een implantaat?

Bij sommige mensen blijft er een opening bestaan in het boezemtussenschot in de vorm van een Patent Foramen Ovale of een Atrium Septum Defect. Als hierdoor een stolsel vanuit de rechter boezem oversteekt naar de linker boezem kan het in de bloedstroom naar de hersenen belanden en een beroerte veroorzaken. Een dergelijke opening kan op indicatie worden gesloten via de lies met een implantaat. Daarna worden er enige tijd bloedplaatjesremmers voorgeschreven om stolselvorming op het implantaat tegen te gaan zolang het nog niet afgekapseld is van de bloedbaan. Studies suggereren echter vooral activatie van stolling – en niet van bloedplaatjes – na implantatie. Daarom zijn antistollingsmedicijnen mogelijk effectiever om de kans op een stolsel na implantatie verkleinen.

Het doel van deze door het St. Antonius Onderzoeksfonds gefinancierde POPular CLOSE studie is om behandeling met antistollingsmedicijnen (DOAC’s) te vergelijken met de huidige standaardbehandeling met bloedplaatjesremmers. Hierbij worden patiënten naar één van beide behandelingen geloot en zullen zij tot vier weken na implantatie deze medicijnen krijgen. Er wordt op verschillende momenten bloed afgenomen om dit te testen op stoffen die betrokken zijn bij stolling. Ook worden op twee momenten CT-scans verricht om een eventueel stolsel op het implantaat op te sporen.

In totaal zullen 52 patiënten meedoen aan het onderzoek. Indien in deze patiënten een gunstig effect van antistollingsmedicijnen wordt gezien ten opzichte van antiplaatjestherapie, kan dit een aanleiding vormen voor groter onderzoek. En uiteindelijk tot aanpassing van de behandeling.

Onderzoeksteam

Portretfoto Errol Aarnink
Errol Aarnink
Portretfoto van Lucas Boersma
Lucas Boersma
foto ten berg
Jur ten Berg

Ontvangen bijdrage van het Onderzoeksfonds: 

  • € 77.852
  • Startdatum onderzoek:  januari 2022
  • Looptijd: 3 jaar

Ja, ik wil graag doneren!

Terug naar boven