Kankeronderzoek

PIPAC, een nieuwe innovatieve behandeling

In Nederland zijn er steeds meer patiënten met dikke darmkanker. Uitzaaiingen van darmkanker zoals buikvliesuitzaaiingen worden behandeld door middel van operaties en/of chemotherapie.

Centrale vraag

Helaas zijn er regelmatig te veel uitzaaiingen, waardoor een operatie niet meer mogelijk is. Er wordt dan verder behandeld met alleen chemotherapie, waarbij patiënten in een palliatief behandeltraject komen onder begeleiding van de oncoloog. Uit onderzoek blijkt echter dat chemotherapie minder goed werkt tegen uitzaaiingen in het buikvlies. Daarom wordt gezocht naar nieuwe, betere behandelingen zoals PIPAC-therapie (Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy).

Onderzoeksteam

rauwerdink foto

Drs. Paulien Rauwerdink

Boerma foto

Dr. Djamila Boerma

Wiezer foto

Dr. Rene Wiezer

Maartje Los foto

Dr. Maartje Los

Ontvangen bijdrage van het Onderzoeksfonds:

  • € 63.333
  • Startdatum onderzoek: Januari 2020
  • Looptijd: 2 jaar

Ja, ik wil graag doneren!

Meer over dit onderzoek

PIPAC therapie is een nieuwe techniek waarbij tijdens een kijkoperatie er chemotherapie direct in de buikholte wordt gebracht. De chemotherapie wordt in de vorm van een gas onder hoge druk in de buik verneveld, waardoor de chemotherapie lokaal goed kan doordringen in de buikvliesuitzaaiingen. PIPAC therapie wordt in Nederland alleen binnen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en is in 2017 tot 2018 voor het eerst onderzocht in het St. Antonius Ziekenhuis in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis. Uit deze studie bleek dat patiënten een PIPAC behandeling goed verdroegen en er weinig bijwerkingen optraden. 

Pipac operatie uitgebeeld

Wat gaan we doen?

Door een PIPAC operatie te gaan combineren met chemotherapie via het infuus, hopen we dat het effect van deze beide middelen elkaars werking zal versterken. Deze combinatiebehandeling is nieuw in Nederland, maar wordt in andere landen al toegepast. In de PIPAC II Studie zullen we samen met het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven onderzoeken hoe veilig en werkzaam de PIPAC-operatie is in combinatie met chemotherapie. De behandeling bestaat uit drie keer een cyclus van 10 weken, waar in elke cyclus chemotherapie via het infuus wordt gegeven én een PIPAC-operatie wordt verricht. Met de bijdrage van het St. Antonius Onderzoeksfonds kunnen we onderzoeken of deze combinatietherapie veilig en werkzaam is tegen buikvliesuitzaaiingen van darmkanker, om in de toekomst deze patiënten beter te kunnen behandelen.

Terug naar boven