Medische vervolgopleidingen

Opleiding Anesthesiologie

Het specialisme anesthesiologie van het St. Antonius Ziekenhuis richt zich op peri-operatieve zorg in de ruimste zin. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met:

 • acute geneeskunde;
 • acute en chronische pijnbestrijding;
 • intensive care; 
 • urgentiegeneeskunde;
 • cardioanesthesiologie;
 • kinderanesthesiologie;
 • neuroanesthesiologie;
 • obstetrische anesthesiologie.

Ook verricht de afdeling veel wetenschappelijk onderzoek om de anesthesiologische zorg verder te verbeteren.

Op de afdeling zijn 25 anesthesiologen werkzaam. Zij zijn onder andere werkzaam op de preoperatieve polikliniek, de operatiekamer, de PACU, ICU, de Spoedeisende Hulp, de verloskamer en de polikliniek Pijnbestrijding.

De opleiding

De afdeling Anesthesiologie krijgt te maken met patiënten die voor vele verschillende aandoeningen in ons ziekenhuis behandeld worden. Onze specialisten hebben hierdoor veel ervaring met zeer uiteenlopende problemen waarvoor de patiënten een operatie moeten ondergaan. Als AIOS komt u op deze manier in aanraking met alle facetten van het vak en kunt u brede ervaring opdoen.

Tijdens het opleidingstraject houdt u zich bezig met alle aspecten van de anesthesiologie: van het verzorgen van de narcose bij verschillende typen operaties tot het bestrijden van pijn bij patiënten met een hernia of kanker. Omdat we het belangrijk vinden om voortdurend op de hoogte te blijven van  veranderingen en innovaties in het vakgebied kunt u regelmatig deelnemen aan bijscholingen.

Na afronding van de opleiding anesthesiologie kunt u zich verder specialiseren door een subspecialisatie te volgen in één van de hierboven genoemde deelgebieden.

Binnenkort vind je hier het lokale opleidingsplan voor de medische vervolgopleiding Anesthesiologie.

Daarnaast is het mogelijk de volgende differentiatiestages te volgen:

 • Cardioanesthesiologie
 • Obstetrische anesthesiologie
 • Anesthesiologie IC
 • Algemene anesthesiologie
 • Pijn en palliatieve geneeskunde

Duur van de opleiding

De opleiding tot anesthesioloog duurt in totaal vijf jaar. De laatste drie jaar daarvan kunt u bij het St. Antonius Ziekenhuis volgen.

Opleiders

De opleider van de afdeling is dr. P. Bruins. Dr. D.J.F. Nieuwenhuijs is de plaatsvervangend opleider. Ook de andere anesthesiologen maken deel uit van de opleidingsgroep.

Sollicitatie

Tweemaal per jaar vindt er een sollicitatieprocedure plaats voor de opleiding. Om in aanmerking te komen voor de opleiding moet de kandidaat in het bezit zijn van een afgeronde studie geneeskunde. Verder heeft hij bij voorkeur al klinische ervaring opgedaan als arts-assistent op een cardiologische, long- of intensive care afdeling.