Opleidingen

Trainingen, coaching en bijscholingen

Bedrijfsopleidingen

Bedrijfsopleidingen zijn alle opleidingsactiviteiten die verzorgd worden voor medewerkers die in dienst zijn van het ziekenhuis en niet tot de doelgroep behoren van de beroepsopleidingen. Ze zijn erop gericht de kennis, vaardigheden en persoonlijke competenties van (groepen) medewerkers te behouden en te ontwikkelen in lijn met de gewenste organisatieontwikkeling. Er is aanbodgericht onderwijs waaruit medewerkers, in overleg met hun leidinggevende, een keuze maken afhankelijk van de behoefte of noodzaak.

Maatwerk ontwikkeltrajecten

Daarnaast verzorgen we ook maatwerk ontwikkeltrajecten. Op basis van een analyse van de opleidingsvraag van een individu of een groep medewerkers wordt een specifieke training (of andere onderwijsvorm) ontwikkeld en uitgevoerd. Het streven is zoveel mogelijk onderwijsactiviteiten in een combinatie van e-learning met werkplekleren aan te bieden. De meeste leertrajecten worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Alleen indien noodzakelijk wordt trainerscapaciteit en/of expertise van buiten ingehuurd.

Digitale leermiddelen

Steeds belangrijker wordt de inzet van digitale leermiddelen. De Antonius Academie loopt hierin voorop en ondersteunt de organisatie met de ontwikkeling en implementatie van onder andere e-learning modules, een digitaal leerplein voor alle ziekenhuismedewerkers met daaraan gekoppeld een bekwaamheidspaspoort.

Bureau coaching en loopbaanbegeleiding

Binnen het bureau coaching en loopbaanbegeleiding werken twee professionele coaches die medewerkers begeleiden bij zeer diverse coachingsvragen.

Trainingen en bijscholingen

De St. Antonius Academie biedt de volgende trainingen en bijscholingen aan:

Onze ambitie en missie

Meer weten over wat ons drijft en waar wij voor gaan? Lees hier onze ambitie en missie.

Terug naar boven