Medische vervolgopleidingen

Opleiding Medische Immunologie

Tijdens de opleiding vervult u het grootste deel van uw werkzaamheden op de laboratoriumafdeling Medische Microbiologie & Immunologie. U doet hierbij alle benodigde kennis, vaardigheden en ervaring op om uiteindelijk zelfstandig immunologische laboratoriumdiagnostiek te verrichten.  

Het specialisme Medische Immunologie richt zich op het laboratoriumonderzoek van ziekten van het immuunsysteem. De maatschap Medische Microbiologie & Immunologie (MMI) richt zich binnen het St. Antonius Ziekenhuis op de volgende aandachtsgebieden:  

 • immuundeficiënties;  
 • auto-immuunziekten;  
 • diagnostiek van hematologische maligniteiten.  

Ook voert het specialisme wetenschappelijk immunologisch onderzoek uit en nemen we deel aan onderzoeken van andere disciplines. We voeren onderzoek uit om de patiëntenzorg te verbeteren, maar ook in het kader van de opleiding Medische Microbiologie en Medische Immunologie. 

Alle lopende onderzoeksprojecten zijn gecentreerd rond het thema 'gastheerfactoren/immuniteit en infecties'.  

Bij Medische Microbiologie & Immunologie zijn medisch immunologen werkzaam die binnen het ziekenhuis samenwerken met vrijwel alle specialismen. Daarnaast werken zij nauw samen met de afdelingen Microbiologie en Immunologie van het Diakonessenhuis Utrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden. De laboratoria van deze ziekenhuizen vormen samen het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid van de regio Utrecht en hebben tevens de functie voor de Openbare Gezondheidszorg.  

De opleiding Medische Immunologie 

Tijdens de opleiding verricht u als AIOS het grootste deel van uw werkzaamheden op de laboratoriumafdeling Medische Microbiologie & Immunologie. Dankzij deze kennis en ervaring kunt u uiteindelijk zelfstandig en verantwoord immunologische laboratoriumdiagnostiek verrichten.  

Het is hiervoor van belang dat u brede en grondige kennis opdoet van de pathofysiologie van het immuunsysteem. Ook raakt u tijdens de opleiding vertrouwd met alle aspecten van het diagnostisch immunologisch laboratoriumonderzoek en doet u veel kennis op van andere laboratoriumdisicplines.  

Verder komen laboratoriummanagement en kwaliteitszorg aan bod tijdens de opleiding. 

Om alle benodigde kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen, doorloopt u een aantal stages, namelijk:   

 • immuundeficiënties;  
 • auto-immuunziekten;  
 • transfusie en transplantatie;  
 • allergische ziekten;  
 • hematologische maligniteiten;  
 • medische microbiologie;  
 • pathologie;  
 • klinische chemie.  

Na afronding van de opleiding kunt u als medisch immunoloog in een perifeer- of academisch ziekenhuis werken.  

Duur van de opleiding  

De opleiding tot medische immunoloog duurt in totaal drie jaar. Als AIOS volgt u vrijwel de hele opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis. Echter, er wordt ook een stage gelopen in het UMC Utrecht.  

Opleiders  

Dr. A.J. Roos is de opleider van het specialisme Medische Immunologie.  

Sollicitatie  

Uw schriftelijke sollicitatie voor de opleiding kunt u richten aan de opleider. U kunt alleen worden toegelaten tot de opleiding als u erkend SMBWO-immunoloog bent. Kijk voor meer informatie op de websites van SMBWO en het College van Medisch Immunologen.