Medische vervolgopleidingen

Opleiding Medische Microbiologie

Als AOIS komt u bij het St. Antonius Ziekenhuis op een van de beste MMI-afdelingen te werken en kunt u brede ervaring opdoen. Tijdens de opleiding leert u complexe zorg in grote mate zelfstandig uit te oefenen. Er vindt veel interactie plaats met de verschillende klinische afdelingen en klinisch consultatieve werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding.  

Het specialisme Medische Microbiologie en Immunologie (MMI) onderzoekt patiëntenmateriaal ten behoeve van preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten en ziekten aan het immuunsysteem. De Medische Microbiologie, Medische Immunologie en Moleculaire Biologie van het St. Antonius Ziekenhuis zijn samen één afdeling. Naast het onderzoeken van patiëntenmateriaal, valt de afdeling Infectiepreventie ook onder de verantwoordelijkheid van het specialisme Medische Microbiologie en Immunologie (MMI).  

Ook verricht de MMI wetenschappelijk onderzoek, vaak in samenwerking met andere disciplines, zoals Hematologie en Longziekten. Daarnaast neemt de afdeling deel aan een samenwerkingsproject in Dhaka (Bangladesh) op het gebied van pneumonieën en het ICDDRB. Onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van patiëntenzorg, de opleiding en Research & Development. De lopende onderzoeksprojecten zijn gecentreerd rond het thema 'gastheerfactoren/immuniteit en infecties'.  

Tot slot werkt onze afdeling MMI samen met het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden. Gezamenlijk vormen de laboratoria van de ziekenhuizen het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid van de regio Utrecht. Het Streeklaboratorium heeft een functie voor de Openbare Gezondheidszorg.  

Het team 

Er zijn tien specialisten en vijfenzestig medewerkers werkzaam. Daarnaast zijn er drie arts-assistenten aanwezig die opgeleid worden tot arts-microbioloog. De afdeling heeft een laboratorium op locatie Nieuwegein en een kernlaboratorium op locatie Utrecht.  

De opleiding Medische Microbiologie 

Als AOIS komt u bij het St. Antonius Ziekenhuis op een van de beste MMI-afdelingen te werken. Onze afdeling is erkend als een European Collaborative Centre van de Europese vereniging voor Medische Microbiologie (ESCMID). Dit is een netwerk tussen afdelingen uit verschillende landen die op internationaal niveau kennis uitwisselen over diagnostische en therapeutische procedures voor de medische microbiologie. Daarnaast fungeert het laboratorium als teaching lab waar meerdere klinische afdelingen gebruik van maken. U kunt als AIOS dus brede ervaring opdoen. Voor de opleiding werkt het St. Antonius Ziekenhuis samen met het UMC Utrecht.  

Gedurende de opleiding leert u complexe zorg in grote mate zelfstandig uit te oefenen. U wordt daarbij intensief begeleid door de opleidingsgroep. Bij deze begeleiding is een belangrijke rol weggelegd voor de analisten, die ook behoren tot de opleidingsgroep. Daarnaast werkt de afdeling MMI nauw samen met het Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) bij de opleiding tot medisch analist. Er vindt veel interactie plaats met de verschillende klinische afdelingen en klinisch consultatieve werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de latere fase van de opleiding.  

Na succesvolle afronding kunt u aan de slag als arts-microbioloog. 

Duur opleiding  

De opleiding tot arts-microbioloog duurt in totaal vijf jaar. Als AIOS werkt u in de eerste en de laatste periode van de opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis. Aan de hand van het Lokaal Opleidingsplan (LOP) en het Persoonlijk Opleidingsplan (POP) wordt de opleiding voor iedere individuele AIOS uiteengezet. Op deze manier biedt de afdeling onderwijs op maat. De opleiding Medische Microbiologie van de afdeling MMI heeft een gedeeltelijke erkenning voor de duur van twee jaar van de totale vijf jaar. 

Opleiders  

De opleider van de afdeling MMI is dr. B.J.M. (Bart) Vlaminckx. Zijn aandachtsgebied is algemene microbiologie, moleculaire biologie en Public Health. Plaatsvervangend opleider is dr. M. (Thijs) Tersmette. Zijn aandachtsgebieden zijn virologie en algemene microbiologie.  

Sollicitatie  

Voor uw sollicitatie kunt u een e-mail sturen naar de opleider dr. B.M. de Jongh. Om in aanmerking te komen voor de opleiding moet u in het bezit zijn van een erkend artsendiploma.