Opleidingen

Opleiding tot arts

Co-assistenten

Het St. Antonius Ziekenhuis leidt jaarlijks ongeveer 400 co-assistenten op. De toewijzing van de plaatsen voor de co-assistenten verloopt voor merendeel via het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De toewijzing gaat via loting. Als co-assistent kun je wel je voorkeur opgeven.

Iedere student Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht krijgt te maken het nieuwe curriculum van Utrecht, het zogenoemde CRU+. CRU+ is gericht op het opleiden van artsen die in staat zijn hedendaagse en toekomstige uitdagingen van de moderne gezondheidszorg het hoofd te bieden en aan wie de zorg voor patiënten kan worden toevertrouwd. Hier kun je de informatiebrochure ‘op weg naar CRU+ van het UMC Utrecht downloaden.

Wij streven naar goede opleidingsmogelijkheden en -voorzieningen voor de co-assistenten. Bij het St. Antonius kun je dan ook co-schappen lopen bij vele verschillende specialismen en hebben we bekwame opleiders in huis. Behalve reguliere co-schappen bieden wij keuzestages en semi-artsstages aan. Zo doe je brede ervaring op. 

Reguliere co-schappen

Je kunt in ons ziekenhuis terecht voor reguliere derde-, vierde- en vijfdjejaars co-schappen bij Heelkunde, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Dermatologie, KNO en Psychiatrie & Psychologie.

Contact

Heb je vragen voor de St. Antonius Academie? Neem dan gerust contact met ons op via:

T 088 320 87 60
E medischeopleidingen@antoniusacademie.nl