Vervolgopleidingen - acute zorg

Opleiding tot cardiac care (CC) verpleegkundige

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een Cardiac Care-afdeling (CC).

Toelatingseisen

 • U hebt een HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding afgerond.
 • Ieder ziekenhuis selecteert zelf de studenten die mogen starten met de opleiding. Een aantal ziekenhuizen heeft daarvoor een competentieprofiel ontwikkeld. Aankomend studenten werken vaak een periode voor op één van de betreffende afdelingen, voordat zij met de opleiding starten. De duur van de voorwerkperiode varieert per ziekenhuis.
 • U bent gedurende de opleiding in dienst van een ziekenhuis en werkzaam op een CC-afdeling.
 • U werkt minimaal 24 uur per week (eis College ZorgOpleidingen).

Inhoud

De opleiding tot CC-verpleegkundige voldoet aan de eindtermen van het College Zorg Opleidingen. De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties binnen verschillende beroepsthema's. Deze thema's zijn kenmerkend voor de beroepspraktijk op een CC-afdeling. Binnen ieder thema zijn de competenties, leeractiviteiten en de toetsen beschreven.

De leerinhoud van de opleiding krijgt u digitaal aangeboden. U brengt uw eigen laptop of tabletcomputer mee waarmee u in de digitale leeromgeving kunt werken. In de Academie neemt u deel aan de onderwijsactiviteiten. U past het geleerde toe in vaardigheidstrainingen en casuïstiekbesprekingen. Samen met medestudenten voert u in kleine studiegroepen leeractiviteiten uit. Ter ondersteuning van het onderwijs zet de St. Antonius Academie e-learning in. De opbouw van de leerinhoud is van laagcomplex naar hoogcomplex.

Tussen het academieonderwijs door werkt u op een Cardiac Care-afdeling. Een CC-patiënt kan in een instabiele of levensbedreigende situatie verkeren en heeft op dat moment intensieve zorg nodig. De CC-verpleegkundige heeft in korte tijd de zorg voor meerdere zorgvragers met een (acute) cardiale aandoening. Een CC-afdeling is een dynamische omgeving waar u alle benodigde vaardigheden leert en u zich kunt ontwikkelen. U hebt de regie over uw eigen leerproces. In het begin krijgt u meer begeleiding. Naarmate u vordert met de opleiding plant en voert u de zorg zelfstandig uit. Uw vorderingen houdt u bij in een digitaal portfolio.

Beheerst u aan het eind van opleiding alle competenties en kunt u deze toepassen? Dan hebt u zich gekwalificeerd als Cardiac Care-verpleegkundige en ontvangt u het diploma.

Praktische informatie

Aanbod Start 3 x per jaar (bij voldoende deelnemers)
Duur 13 maanden
Kosten  €4.655,-
Algemene voorwaarden Bekijk de algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.
Accreditatie

171 punten

Studiebelasting Deze opleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 176 uur (176 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Zo meld je je aan

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig  als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Klik dan hier om je digitaal aan te melden.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier (als Word-bestand). Deze worden vanaf 1 maart niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

Onderwijs- en examencommissie en -reglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2019 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in de onderwijs- en examenreglement beschreven.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fieke Verduin:
E:  f.verduin@antoniusziekenhuis.nl