Vervolgopleidingen - acute zorg

Opleiding tot cardiologie en cardiothoracale chirurgie (CCTC) verpleegkundige

Een vervolgopleiding voor verpleegkundigen die op een afdeling Cardiologie of Cardiothoracale Chirurgie werken.

Toelatingseisen

 • U hebt een HBO-V, BBL, BOL of een in-service opleiding afgerond.
 • Ieder ziekenhuis selecteert zelf de studenten die mogen starten met de opleiding. Een aantal ziekenhuizen heeft daarvoor een competentieprofiel ontwikkeld. Aankomend studenten werken vaak een periode voor op één van de betreffende afdelingen, voordat zij met de opleiding starten. De duur van de voorwerkperiode varieert per ziekenhuis.
 • U bent gedurende de opleiding in dienst van een ziekenhuis en werkzaam op een Cardiologie of Cardiothoracale Chirurgie afdeling.
 • U werkt minimaal 24 uur per week.

Inhoud

De opleiding tot CCTC-verpleegkundige is eind 2014 nieuw ontwikkeld. De opleiding is gericht op het behalen van competenties binnen verschillende beroepsthema’s. Deze thema’s zijn kenmerkend voor de beroepspraktijk op een CCTC-afdeling. Binnen ieder thema zijn de competenties, leeractiviteiten en de toetsen beschreven.

De leerinhoud van de opleiding krijgt u digitaal aangeboden. U brengt uw eigen laptop of tabletcomputer mee waarmee u in de digitale leeromgeving kunt werken. In de Academie neemt u deel aan de onderwijsactiviteiten. U past het geleerde toe in vaardigheidstrainingen en casuïstiekbesprekingen. Samen met  medestudenten voert u in kleine studiegroepen leeractiviteiten uit. Ter ondersteuning van het onderwijs zet de St. Antonius Academie e-learning in. De opbouw van de leerinhoud is van laagcomplex naar hoogcomplex. Lees voor meer informatie de studiegids.

Tussen het academieonderwijs door werkt u op een Cardiologie of Cardiothoracale Chirurgie afdeling. De patiëntenpopulatie bestaat uit volwassen patiënten. De student CCTC verpleegkunde bevindt zich in een zorgomgeving met veel dynamiek en aandacht voor onderwijs en ontwikkeling waarin zij in staat is alle benodigde professionele competenties te verwerven en zich persoonlijk te ontwikkelen.

De zorg voor de patiënt kenmerkt zich o.a. door een relatief korte opnameduur, hoge turn-over en verpleeg/medisch technisch handelen bij volwassen patiënten met een cardiale aandoening. De CCTC verpleegkundige begeeft zich veelvuldig op het terrein van de cure en de care. De CCTC verpleegkundige heeft binnen de kaders van de gezondheidswetgeving, autonomie en beslissings- en behandelingsbevoegdheid op beide terreinen, zoals vastgelegd in instellingsgebonden autorisaties.

Op de CCTC afdeling wordt u in staat gesteld alle benodigde competenties te verwerven en uzelf persoonlijk te ontwikkelen. U hebt  de regie over uw eigen leerproces. In het begin krijgt u meer begeleiding. Naarmate u vordert met de opleiding plant en voert u de zorg zelfstandig uit. Uw vorderingen houdt u bij in een digitaal portfolio .

Als u aan het eind van de opleiding alle competenties beheerst en toe kan passen, dan hebt u zich gekwalificeerd als Cardiologie of Cardiothoracale Chirurgie verpleegkundige en ontvangt u het diploma.

Praktische informatie

Aanbod Start 2 x per jaar (minimaal 8 deelnemers per groep)
Duur

9 maanden

Prijs € 2400,-
Algemene voorwaarden Bekijk de algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.
Accreditatie 125 - 134 punten
Opmerking De opleiding start alleen bij voldoende deelname.

Zo meld je je aan

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Klik dan hier om je digitaal aan te melden.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier (als Word-bestand). Deze worden vanaf 1 maart niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

Onderwijs- en examencommissie en -reglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2019 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in de onderwijs- en examenreglement beschreven.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fieke Verduin:
E:  f.verduin@antoniusziekenhuis.nl