Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot continentieverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes, studieruimtes en skills labs.

De opleiding tot continentieverpleegkundige wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als continentieverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor continentiepatiënten. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg) als in het bedrijfsleven.

Opzet

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de continentieverpleegkundige (V&VN, 2017) en kent inhoudelijk de volgende thema’s.

 • Thema 1: Introductie: kennismaking en uitleg over: de inhoud van de opleiding, de elektronische leeromgeving (ELO), het digitaal portfolio en de toetsing.
 • Thema 2: Continentiezorg
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. onderzoek, diagnostiek, opstellen behandelplan en zorg bij urine en fecale incontinentie.
 • Thema 3: Deskundigheidsbevordering.
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. spreekuur/praktijkvoering, multidisciplinaire samenwerking, communicatievaardigheden, klinisch redeneren   
 • Thema : Reflectieve Professional
  Evidence Based Practice.

Stage

Als het behalen van de leer- en toetsopdrachten niet mogelijk is binnen je eigen werkveld, loop je een externe stage om deze opdrachten alsnog te kunnen behalen. De duur en plaats van de stage is afhankelijk van de eigen ervaring en de mogelijkheden in het eigen werkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student zelf en de praktijk.

Toetsing

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met een kennistoets. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met een Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT's). Met deze ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van beroepscompetenties en beroepsactiviteiten in het digitale portfolio gevolgd.  De toetsopdrachten worden verspreid over de opleidingsperiode uitgevoerd. Aan het einde van de opleiding dien je deze KPB's en VT's op het niveau van zelfstandige uitvoering te beheersen.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. Bij aanmelding van de opleiding neemt de St. Antonius Academie contact op voor overleg over de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te kunnen behalen.

Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd, maar geen toetsing in de prakrijk heeft kunnen plaatsvinden.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Toelatingseisen en vrijstelling

 • Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.
 • De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt.
 • De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de continentie verpleegkundige te kunnen behalen.

Praktische informatie 

Zo meld je je aan

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing)

Alles bij de hand? Klik dan hier om je digitaal aan te melden.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier (als Word-bestand). Deze worden vanaf 1 maart niet meer in behandeling genomen.

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

  Onderwijs- en examencommissie en -reglement

  De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
  Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2019 van start gaan.

  Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
  academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in de onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert je privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met jouw persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten zijn.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze opleider Fija Vig via: f.vig@antoniusziekenhuis.nl