Vervolgopleidingen - acute zorg

Opleiding tot Medium Care (MC) verpleegkundige

MC-verpleegkundige

Lees op deze pagina alles over deze opleiding.

Snel naar bepaalde informatie? Klik hieronder op het onderwerp van jouw interesse.

Snelmenu:

- Voor wie? - Wanneer wordt je toegelaten?
- Wat doet een MC-verpleegkundige? - Dit kost het
- Wat moet je in huis hebben? - Accreditatie
- Hoe ziet de opleiding eruit? - Zo meld je je aan
- Wanneer kun je starten? - Reserveren
- Thema's die aanbod komen - Informatie
- Zoveel tijd kost het - Contact

Voor wie?

Gediplomeerd verpleegkundigen (niveau 4 of 5).

Wat doet een MC-verpleegkundige?

Een gediplomeerd MC-verpleegkundige verleent op de afdeling Medium Care intensieve zorg aan patiënten die een (dreigende) stoornis van één of meerdere vitale functies hebben en continu bewaking nodig hebben. Bijvoorbeeld patiënten die herstellende zijn na een opname op de Intensive Care, patiënten die op de verpleegafdeling respiratoir insufficiënt zijn geworden of patiënten die direct via de Spoedeisende Hulp op de MC worden opgenomen. Naast verpleegtechnische aspecten heb je als MC-verpleegkundige veel aandacht voor revalidatie en psychosociale begeleiding van patiënten én hun naasten.

Wat moet je in huis hebben?

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke kenmerken die je nodig hebt om deze opleiding succesvol af te ronden. Je communiceert op een open en constructieve wijze en bent in staat te reflecteren op je eigen handelen. Je wilt het beste uit jezelf halen en werkt daarom graag aan je persoonlijke ontwikkeling. Ook kun je je gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in jouw omgeving en neem je gemakkelijk initiatief.

Herken je jezelf hierin? Dan past deze opleiding goed bij jou!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Praktijk

Tijdens de opleiding werk je minimaal 24 uur per week, die je vooral in de dynamische omgeving van de Medium Care afdeling (MC) doorbrengt. Hier leer je alle benodigde vaardigheden en kun je je ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je gedurende de opleiding ook een beeld krijgt van de afdelingen die in nauw contact staan met de MC. Daarom loop je ook stage op de Intensive Care en de OK Holding.

Theorie

In de 13 maanden dat de opleiding duurt, volg je meerdere theoretische modules. De studiedagen in deze modules vinden plaats op de St. Antonius Academie van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Je brengt dan je eigen laptop of tablet mee, waarmee je in de digitale leeromgeving kunt werken. Tijdens vaardigheidstrainingen en tijdens de lessen klinisch redeneren pas je toe wat je hebt geleerd. Samen met medestudenten voer je in kleine studiegroepen leeractiviteiten uit.

Je hebt de regie over je eigen leerproces. In het begin krijg je meer begeleiding. Naarmate je vordert met de opleiding, plan en voer je de zorg steeds zelfstandiger uit. Je vorderingen houd je bij in een digitaal portfolio.

Studiemateriaal

Studiemateriaal krijg je gedeeltelijk digitaal aangeboden. Ook biedt de St. Antonius Academie modules via e-learning aan. Tijdens de introductiedag ontvang je het overzicht met aan te schaffen literatuur.

College ZorgOpleidingen

De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties (vakbekwaamheid) zoals opgesteld door het College ZorgOpleidingen (CZO). Beheers je aan het eind van opleiding alle competenties en kun je deze toepassen? Dan heb je je gekwalificeerd als Medium Care-verpleegkundige en ontvang je je diploma!

Wanneer kun je starten?

Je kunt op drie momenten in het jaar starten met deze opleiding (bij voldoende deelnemers), in februari, mei of november. Hieronder meer informatie en planning van de verschillende startmomenten.

Ongeveer 2 maanden voor de start van de opleiding, start je al met voorwerken. Meer informatie over de start, krijg je bij indiensttreding.
Wanneer je ook wilt starten, nu al inschrijven of een dag meelopen kan altijd!

Toetsdata

Bekijk ook de toetsdata voor deze opleiding.

Welke thema's komen in de opleiding aan bod?

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en heeft de volgende modules. Bekijk hier welke thema's worden behandeld.

Hoe lang duurt de opleiding?

In totaal duurt de opleiding 13 maanden.

Wanneer word je toegelaten?

 • Je hebt een HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding afgerond.

 • Ieder ziekenhuis selecteert zelf de studenten die mogen starten met de opleiding. Een aantal ziekenhuizen heeft daarvoor een competentieprofiel ontwikkeld. Aankomend studenten werken vaak een periode op één van de betreffende afdelingen, voordat zij met de opleiding starten. De duur van deze voorwerkperiode varieert per ziekenhuis.

 • Je bent gedurende de opleiding in dienst van een ziekenhuis en werkzaam op een MC-afdeling.

 • Je werkt minimaal 24 uur per week (eis College ZorgOpleidingen)

Dit kost het

De totaalkosten van de verpleegkundige vervolgopleiding Medium Care Verpleegkundige bedragen € 4.335.- (incl. btw)

Vaak worden de kosten vergoed door het ziekenhuis waar je werkt. Vraag ernaar bij je leidinggevende/opleider in jouw ziekenhuis. 

Accreditatie

Je krijgt voor het behalen van deze opleiding 169 accreditatiepunten.

Zo meld je je aan

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Klik dan hier om je digitaal aan te melden.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier.

Reserveren

Het is mogelijk om vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren. Dat is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór start van de opleiding door per e-mail een reserverngsverzoek in te dienen via academie@antoniusacademie.nl.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

 Overige informatie

 • Bekijk hier de studiegids van deze opleiding.
 • De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC). Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld.

 • Lees hier de algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.

 • De St. Antonius Academie respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. Lees onze pprivacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met jouw persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten zijn.

Contact

Wil je meer informatie over deze opleiding of heb je vragen? Neem contact op met onze opleider Yvonne Herkelman via: y.herkelman@antoniusziekenhuis.nl