Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot reumaverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht-Nieuwegein en Woerden. De Academie beschitk over goed geoutilleerde onderwijsruimtes en de opleiding wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Doel van de opleiding

Aan het eind van de opleiding kun je als reumaverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor reumapatiënten. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg) als in het bedrijfsleven.

Toelatingseisen

Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.

De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt. De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de reumaverpleegkundige te kunnen behalen.

Opzet van de opleiding

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.

Inhoud van de opleiding

De opleiding is afgestemd op het landelijk beschreven expertisegebied (V&VN, 2013) en kent inhoudelijk de volgende thema’s:

 • Reumazorg:
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. pathologie, immunologie, reumatologische aandoeningen, zorgbehoefte, zelfzorg en zelfregie, gewrichtsonderzoek, jeugdreuma, behandeling en therapie en reuma en arbeid.
 • Reflectieve Professional:
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. verpleegkundig spreekuur polikliniek, multidisciplinaire samenwerking en patiëntenparticipatie.
 • Capita selecta met als inhoud o.a.: ethische en juridische aspecten.

Stage

Voor studenten uit het bedrijfsleven wordt de duur van een stage in overleg met de opleidingscoördinator vastgesteld. Dit is afhankelijk van de ervaring die de student al heeft in het desbetreffende praktijkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student en de praktijk.

Toetsing

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met een kennistoets. Het praktijkdeel zal ontwikkelingsgericht getoetst worden via Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) en voortgangsrapportages. Ontwikkelingsgericht toetsen omvat het volgen van de beroepsontwikkeling van beroepscompetenties en beroepsactiviteiten. Verspreid over de opleidingsperiode vinden observatie- en beoordelingsmomenten o.a. via KPB plaats. Aan het einde van de opleiding dienen deze KPB op het niveau van zelfstandige uitvoering beheerst te worden.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. Bij aanmelding van de opleiding zal vanuit de St. Antonius Academie contact opgenomen voor overleg omtrent de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te behalen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Voor studenten uit het bedrijfsleven die het diploma willen ontvangen gelden dezelfde uitgangspunten.

Aan te schaffen literatuur

Leerboek reumatologie en klinische immunologie
J.W.J.Bijlsma en J.M. van Laar
Boh, Stafleu en van Loghem
ISBN 9789031398935

Praktische informatie

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de St. Antonius Academie:  088 320 87 00 of academie@antoniusacademie.nl