Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot reumaverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie beschitk over goed geoutilleerde onderwijsruimtes en de opleiding wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Doel van de opleiding

Aan het eind van de opleiding kunt u als reumaverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor reumapatiënten. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg) als in het bedrijfsleven.

Inhoud van de opleiding

De opleiding is afgestemd op het landelijk beschreven expertisegebied (V&VN, 2013) en kent inhoudelijk de volgende thema’s:

 • Reumazorg:
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. pathologie, immunologie, reumatologische aandoeningen, zorgbehoefte, zelfzorg en zelfregie, gewrichtsonderzoek, jeugdreuma, behandeling en therapie en reuma en arbeid.
 • Reflectieve Professional:
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. verpleegkundig spreekuur polikliniek, multidisciplinaire samenwerking en patiëntenparticipatie.
 • Capita selecta met als inhoud o.a.: ethische en juridische aspecten.

In onze studiegids lees je meer over deze opleiding.

Stage

Voor studenten uit het bedrijfsleven wordt de duur van een stage in overleg met de opleidingscoördinator vastgesteld. Dit is afhankelijk van de ervaring die de student al heeft in het desbetreffende praktijkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student en de praktijk.

Aantal lesdagen en duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 16 lesdagen. De opleiding duurt 12 maanden.

Toetsing

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met een kennistoets. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT). Met deze ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van beroepscompetenties en beroepsactiviteiten in het digitale portfolio gevolgd.  De toetsopdrachten worden verspreid over de opleidingsperiode uitgevoerd. Aan het einde van de opleiding dienen deze KPB's en VT's op het niveau van zelfstandige uitvoering beheerst te worden.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Voor studenten uit het bedrijfsleven die het diploma willen ontvangen gelden dezelfde uitgangspunten.

Accreditatie

Het theoretische deel van de opleiding is voor 93 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Toelatingseisen

Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.

De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/ arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt. De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de reumaverpleegkundige te kunnen behalen.

Bij aanmelding voor de opleiding zal de St. Antonius Academie contact opnemen voor overleg over de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is, dan geeft de Academie een advies op maat om het diploma te behalen.

Aan te schaffen literatuur

Leerboek reumatologie en klinische immunologie
J.W.J.Bijlsma en J.M. van Laar
Boh, Stafleu en van Loghem
ISBN 9789031398935

Praktische informatie

 • Locatie: de opleiding vindt plaats op locatie Utrecht
 • Aanbod: 1 x per jaar
  Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.
 • Prijs: € 3.000,- inclusief leermiddelen
 • Algemene voorwaarden: bekijk de algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.
 • Planningen:
 • Reserveren van opleidingsplaatsen: het is mogelijk om tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren. Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de opleiding? Vul dan het inschrijfformulier in en stuur deze ingevuld naar ons op.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de St. Antonius Academie via:  T 088 320 87 00 of academie@antoniusacademie.nl