Medische vervolgopleidingen

Opleiding Cardiothoracale Chirurgie

Tijdens de opleiding tot cardiothoracaal chirurg bent u vooral werkzaam in de operatiekamer, waar u assisteert bij alle vormen van hart- en longchirurgie. U zult naarmate de opleiding vordert een steeds groter deel van de operaties zelfstandig uitvoeren. Lees hier meer over de opleiding Cardiothoracale Chirurgie.  

Het specialisme Cardiothoracale Chirurgie (CTC) richt zich op de chirurgische behandeling van ziekten aan het hart, de longen, thoraco- en thoracoabdominale aorta en borstwand.

Binnen het specialisme wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • algemene hartchirurgie, waaronder coronaire bypassoperaties en klepoperaties met een toename van minimaal invasieve ingrepen en transcatheter hartklepoperaties;
  • longoperaties, met een toename van het aantal minimaal invasieve ingrepen;
  • ritmechirurgie;
  • thoracale en thoracoabdominale aortachirurgie waaronder ook de endovasculaire behandeling;
  • borstwandafwijkingen;
  • chronische onopgeloste longembolie.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. Dankzij onderzoek kunnen we de behandeltechnieken blijven verbeteren en nieuwe technieken analyseren en te ontwikkelen.

Team

Bij de maatschap Thoraxchirurgie zijn negen cardiothoracaal chirurgen werkzaam. Zij werken veel samen met andere specialisten binnen het ziekenhuis zoals cardiologen, anesthesiologen, intensivisten, vaatchirurgen, interventieradiologen, neurologen en bacteriologen.

Inhoud

In het St. Antonius Ziekenhuis worden jaarlijks bijna tweeduizend patiënten geopereerd aan het hart en de thoracale vaten. Ook worden bijna driehonderd longresecties verricht. Hiermee behoort de Cardiothoracale Chirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis tot de grootste van Europa. Daarnaast worden er voor veel deelaandachtsgebieden patiënten uit de gehele regio doorverwezen naar ons ziekenhuis. Hierdoor komt u als AIOS zowel met verschillende soorten pathologie als de meer basale vormen van chirurgie in aanraking.

Gedurende uw opleiding bent u vooral werkzaam in de operatiekamer, waar u assisteert bij alle vormen van chirurgie. U zult naarmate de opleiding vordert een steeds groter deel van de operatie zelf uitvoeren. Aan het eind van de opleiding kunt u helemaal zelfstandig opereren. Daarnaast loopt u stages bij de specialismen Longziekten, Cardiologie, Kinderhartchirurgie en Intensive Care. Bovendien krijgt u de ruimte om u een periode te verdiepen in een bepaald onderwerp.

Tijdens de opleiding loopt u mee op de poliklinieken en wordt u ingedeeld voor het geven van onderwijs en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. U krijgt bij alle onderdelen van uw specialisatie begeleiding en training van onze specialisten. Na afronding van de opleiding bent u in staat om de algemene cardiothoracale operaties zelfstandig uit te voeren en heeft u goede kennis van de behandeling van de meer speciale vormen van hart-, aorta- en longpathologie.

 

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider van Cardiothoracale Chirurgie (CTC) is dr. B.P. (Bart) van Putte. Zijn aandachtsgebied is minimaal invasieve operaties (operaties via een kleinere opening) aan de mitralisklep en aortaklep en bij boezemfibrilleren.

Duur

De opleiding tot cardiothoracaal chirurg duurt in totaal zes jaar. Het is opgebouwd uit één jaar Cardiothoracale Chirurgie, vervolgens één jaar Algemene Chirurgie en tenslotte vier jaar speciale opleiding.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan Cardiothoracale Chirurgie meer over de opleiding.

Terug naar boven