Medische vervolgopleidingen

Opleiding Heelkunde

Tijdens de opleiding Heelkunde leert u het vak in een aantal klinische settings: het operatiecomplex, de afdeling Dagbehandeling, de afdelingen SEH en IC en de polikliniek Algemene Heelkunde. Lees hier meer over de opleiding. 

Het specialisme heelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis houdt zich bezig met aandoeningen van diverse organen en orgaansystemen en de chirurgische behandeling hiervan. Het specialisme wordt in de volle breedte uitgeoefend en bestaat uit de volgende subspecialismen:

  • algemene chirurgie; 
  • gastro-intestinale chirurgie; 
  • oncologische chirurgie;
  • traumatologie; 
  • vaatchirurgie. 

De maatschap heeft naast een regionale verwijsfunctie, met name voor de subspecialismen gastro-intestinale chirurgie en vaatchirurgie een landelijke verwijsfunctie. 

Daarnaast vindt er op de afdeling veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Deels zelfgeïnitieerd, deels in samenwerking met andere ziekenhuizen, zoals het UMC Utrecht. 

Op de afdeling van het ziekenhuis zijn veertien chirurgen werkzaam. Op de OK werken zij nauw samen met operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en met anesthesiologen. In het ziekenhuis werken de chirurgen binnen een multidisciplinair team met onder andere maagdarm-artsen, oncologen, pathologen, radiologen en radiotherapeuten. 

Inhoud

Gedurende de opleiding leert u als AIOS in een aantal klinische settings: het operatiecomplex, de afdeling Dagbehandeling, de afdelingen SEH en IC en de polikliniek Algemene Heelkunde. Ook werkt u volgens een roulatieschema op vier verpleegafdelingen met ieder een eigen chirurgisch aandachtsgebied: de afdeling Vaatchirurgie, de afdeling Oncologische Chirurgie en Traumatologie, de afdeling Kinderchirurgie en de afdeling Gastro-Intestinale Chirurgie. U kunt gedurende de opleiding dus brede ervaring opdoen. 

Ook neemt u deel aan cursorisch onderwijs. Dit vindt zowel 'on the job' als 'off the job' plaats. Hierbij komen onder andere onderwerpen aan bod die te maken hebben met de activiteiten in het dagelijkse werk, zoals visites, operaties, besprekingen etc.

Daarnaast doorloopt u verschillende stages in de bovengenoemde aandachtsgebieden en zijn er aparte stages bij de afdelingen SEH en IC. Hierbij voert u alle voorkomende werkzaamheden, en de daaraan verbonden opleidingsactiviteiten, uit.

In de laatste twee jaar vindt differentiatie plaats. Tijdens deze opleidingsjaren kunt u zich specialiseren in één van de volgende deelgebieden: vaatchirurgie, traumatologie, gastro-intestinale chirurgie of oncologische chirurgie. Het opleidingsprogramma wordt zoveel mogelijk op het gekozen deelgebied afgestemd. Na afronding van de opleiding kunt u zich nog verder specialiseren door middel van een fellowship van één of twee jaar in de gastro-intestinale/bariatrische chirurgie en vaatchirurgie. 

Daarnaast is het mogelijk een differentiatiestage vaatchirurgie of gastro-intestinale chirurgie te volgen. 

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Heelkunde meer over de opleiding.

Praktische informatie

Trainer(s)

Dr. D. Boerma is de opleider van de afdeling Heelkunde. Plaatsvervangend opleider is drs. M.C. Kokke.

Duur

De opleiding Heelkunde duurt in totaal zes jaar en bestaat uit twee jaar vooropleiding en vier jaar vervolgopleiding. U doorloopt twee tot vier jaar van uw opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis. De overige jaren vinden plaats in het UMC Utrecht.

Accreditatie

De opleiding heeft een zelfstandige en volledige MSRC-erkenning conform het Kaderbesluit CCMS en het specifieke Besluit Heelkunde.

Terug naar boven