Medische vervolgopleidingen

Opleiding Interne Geneeskunde

Het specialisme Interne Geneeskunde richt zich op het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van inwendige ziekten. 

Het specialisme heeft de volgende aandachtsgebieden: 

  • algemene interne geneeskunde
  • nierziekten
  • vasculaire geneeskunde
  • hematologie
  • oncologie
  • endocrinologie
  • diabetes mellitus
  • intensive care
  • importziekten
  • acute geneeskunde

Daarnaast neemt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in, zowel opgezet of ontwikkeld vanuit de eigen maatschap als in samenwerking met andere (regionale en/of academische) ziekenhuizen. In de afgelopen 5 jaar zijn ongeveer 15 AIOS gepromoveerd.

Binnen de maatschap zijn 18 internisten, 10 maag-, darm-, leverartsen en 4 reumatologen werkzaam. Daarnaast worden er gemiddeld 13 arts-assistenten in opleiding tot internist en 16 arts-assistenten in vooropleiding tot cardioloog, longarts, geriater, MDL-arts, reumatoloog en nucleair geneeskundige opgeleid. Dagelijks vindt er een gezamenlijke overdracht plaats met stafleden en AIOS. Bovendien zijn er vele gezamenlijke onderwijsmomenten.

Inhoud

Als AIOS leert u het vak voornamelijk in de praktijk, aangevuld met diverse onderwijsmomenten.

Tijdens de stage algemene interne geneeskunde in het eerste jaar ligt het accent op het aanleren van de anamnese, lichamelijk onderzoek, het aanvragen van vervolgonderzoek, statusvoering en het maken van een adequaat beleid rondom een interne patiënt. Daarnaast leert u uw eigen taken af te bakenen en leert u samenwerken met collega's (aanvragen consulten), verpleegkundigen en andere hulpverleners.

In het tweede en derde jaar (voor de arts in opleiding tot internist) of het tweede jaar (voor de artsen in vooropleiding tot cardioloog, longarts, reumatoloog, geriater en MDL-arts) doorloopt u verschillende stages. U volgt onder andere de stages polikliniek, Intensive Care, consulten, cardiologie, longziekten, acute geneeskunde, hematologie, oncologie, maag-, darm- leverziekten en nefrologie.

Zit u in het vijfde jaar van uw opleiding? Dan kunt u een deel van de differentiatie Nefrologie volgen (8 maanden voor dialyse en klinische nefrologie). Momenteel wordt er een opzet gemaakt om ook differentiaties acute geneeskunde, hematologie en oncologie aan te bieden.

Gedurende de gehele opleiding werkt u nauw samen met de specialisten. Ze begeleiden en coachen u en er vinden regelmatig voortgangsgesprekken met opleiders en stagebegeleiders plaats.

De opleiding tot internist duurt in totaal zes jaar. Deze is onderverdeeld in vier jaar algemene interne geneeskunde en twee differentiatiejaren naar keuze. Deze twee jaren vinden plaats in een Universitair Medisch Centrum. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met het UMC Utrecht.

De AIOS in vooropleiding gaan na de periode algemene interne geneeskunde veelal naar hun eigen specialisatie in ons ziekenhuis of elders, of naar de afdeling geriatrie van het UMCU. 

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider van de opleiding Interne Geneeskunde is dr. P.Chr. de Jong, oncoloog. Waarnemend opleider is mw. drs. A. Pijlman, internist-vasculair geneeskundige, en dr. H.R. Koene, internist-hematoloog.

Duur

De opleiding tot internist duurt in totaal zes jaar. Deze is onderverdeeld in vier jaar algemene interne geneeskunde en twee differentiatiejaren naar keuze.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Interne Geneeskunde meer over de opleiding.

Inschrijven

De Regionale Opleiding Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht. Er is tweemaal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september. Kijk voor meer informatie over de sollicitatieprocedure op de website van ROCU Interne Geneeskunde(externe link).

AIOS in vooropleiding kunnen hun sollicitatiebrief en CV richten aan dr. P.Chr. de Jong, opleider Interne Geneeskunde, via e-mail.

Terug naar boven