Medische vervolgopleidingen

Opleiding Kindergeneeskunde

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een grote kinderafdeling voor algemene pediatrie en kinderen die geopereerd moeten worden (25 bedden) en een neonatale opnameafdeling met dertien high care bedden en tien medium care bedden. Door de grootte van de vakgroep bestaan er binnen het specialisme verschillende subspecialisaties en aandachtsgebieden, waaronder: follow up neonatologie, syndroom van down, diabetes mellitus, endocrinologie, urologie, incontinentieproblematiek, kinderneurologie, chronische buikpijn, astma, longproblematiek, eczeem, obesitas en syndromale en ontwikkelingspathologie.

Daarnaast wordt er in samenwerking met het UMCU en het AMC wetenschappelijk onderzoek verricht. Momenteel lopen er twee grote onderzoeken: onderzoek naar buikpijn bij kinderen en de ontwikkeling van darmflora bij pasgeborenen en een studie naar kinderen met overgewicht en de rol van Metformine.

Er zijn zestien kinderartsen werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde. Zij werken samen met het WKZ/UMCU voor zowel de patiëntenzorg als de opleiding kindergeneeskunde. 

 

Inhoud

De opleiding tot kinderarts vindt zowel in het St. Antonius Ziekenhuis als binnen het cluster van het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMCU plaats. Doorgaans volgt u als AIOS het eerste anderhalf jaar van de opleiding in het St. Antonius. In deze periode loopt u drie stages van zes maanden. Onder de supervisie van de begeleidende kinderarts leert u de patiëntenzorg op de afdelingen Grote Kinderen, Neonatologie en Kraamzorg en op de polikliniek zelfstandig uit te voeren. Verder participeert u samen met de ANIOS in de diensten. 

Daarnaast wordt er bij het St. Antonius competentiegericht opgeleid. Behalve de medische inhoud, zijn ook attitude en professionaliteit belangrijke aspecten die worden bijgehouden en getoetst. Bovendien wordt er veel tijd ingepland voor onderwijs en zelf onderwijs leren geven. Hoofdthema's zijn onder andere evidence based medicine, perinatologie, verdieping van interessante casuïstiek, APLS en NLS. Tijdens de opleiding wordt u begeleid door een mentor. 

Na anderhalf jaar in ons ziekenhuis zult u voor IC stages, deelspecialistische afdelingen en poli's de rest van de opleiding afronden in het UMCU/ WKZ. In het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk stage te lopen in het St. Antonius. Hierbij draait het voornamelijk om supervisie met eindverantwoordelijkheid voor patiëntenzorg en organisatie van de afdeling.  

Daarnaast is het mogelijk een differentiatiestage te volgen. 

Toelatingseisen

Sollicitatieprocedure

Kandidaten worden geplaatst na toelating voor de opleiding in het cluster UMCU. Kandidaten die ANIOS zijn geweest, kunnen ook voorgedragen worden door de perifeer werkende opleiders.

Praktische informatie

Trainer(s)

Mw. dr. I.M.A. Lukkassen is de opleider van de afdeling Kindergeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis. Plaatsvervangend opleider is dr. W.A.F. Balemans. Zijn specialisme is kinderlongziekten.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Kindergeneeskunde meer over de opleiding. 

Inschrijven

Sollicitaties kunt u richten aan Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde aan het UMCU.

Terug naar boven