Medische vervolgopleidingen

Opleiding Klinische Chemie

De afdeling Klinische Chemie houdt zich bezig met medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten. Dit onderzoek gebeurt op aanvraag van medisch specialisten, huisartsen en verloskundigen. Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt over een klinisch chemisch laboratorium (KCL). Het KCL bestaat uit basisdiagnostiek, gespecialiseerde diagnostiek en therapiebewaking. Daarnaast verzorgen zij onder meer de uitgifte van bloedproducten en semen ter voorbereiding van intrauterine inseminatie. 
Het laboratorium is ruim 13 jaar geaccrediteerd door de RvA/CCKL en heeft een erkenning als weefselinstituut. 

Het vakgebied kent vier officiële aandachtsgebieden, namelijk: 

  • endocrinologie
  • hematologie
  • erfelijke metabole ziekten
  • toxicologie

Onze klinisch chemici zijn gespecialiseerd in diagnostiek op het gebied van de hematologie en hemostase, liquor- en DNA-diagnostiek. 

Daarnaast verrichten zij onder meer wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de afdelingen Cardiologie en Longziekten en hebben zij landelijke bekendheid verworven met onderzoeken naar: trombocytenfunctie, biomarkers voor diffuse interstitiële longziekten en borging van kwaliteit. Ook ondersteunt de vakgroep de klinische trials en Research & Development onderzoek binnen het ziekenhuis. 

Op de afdeling zijn drie klinisch chemici en één klinisch chemicus in opleiding werkzaam. Een tweede opleidingsplaats is toegekend per 1 januari 2012. Binnen het ziekenhuis verrichten zij voor de specialismen laboratoriumonderzoek en adviseren zij medisch specialisten en artsen.

Inhoud

Jaarlijks verwerkt onze vakgroep ongeveer 380.000 analyseverzoeken en voert zij 3,2 miljoen analyses uit. Als klinisch chemicus in opleiding komt u dus in aanraking met veel verschillende aspecten van het vakgebied. 

Gedurende de opleiding leert u onder andere de pre-analytische, analytische en post-analytische voorwaarden en technieken toe te passen voor de juiste uitvoering van de laboratoriumdiagnostiek en leert u nieuwe technieken te implementeren. Daarnaast doet u de benodigde kennis op over de fysiologie en de pathofysiologie van ziekten om dit in de praktijk toe te kunnen passen. Verder leert u de kennis van de effecten van diagnostische en therapeutische procedures toe te passen op de uitkomsten van de laboratoriumdiagnostiek. 

Na afronding van de opleiding kunt u zich als klinisch chemicus verder ontwikkelen in één van de  bovengenoemde aandachtsgebieden.  

Toelatingseisen

Sollicitatie

Wilt u in aanmerking komen voor de opleiding tot klinisch chemicus? Dan heeft u een relevante universitaire natuurwetenschappelijke (biochemie, medische biologie) of humane geneeskundige (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde) vooropleiding afgerond. Bij uw sollicitatie zal gevraagd worden naar een afgerond promotieonderzoek naast een postacademische ervaring (eigen onderzoek).

Praktische informatie

Trainer(s)

Opleider is dr. I.M. Dijkstra. Haar aandachtsgebieden zijn allergieën, fertiliteitsonderzoek en eerstelijnsdiagnostiek. Dr. ir. H.J.T. Ruven is plaatsvervangend opleider met als aandachtsgebieden algemene chemie, DNA-onderzoek en endocrinologie. Dr C. Hackeng is als klinisch chemicus, met aantekening hematologie, lid van het opleidingsteam. Zijn aandachtsgebieden zijn hematologie, hemostase onderzoek en transfusiegeneeskunde.

Duur

De opleiding duurt vier jaar. De opleiding bestaat uit een eenjarige basisopleiding gevolgd door een driejarige verdiepingsfase. Door tijdens deze fase specifieke modules te kiezen, kunt u zich specialiseren in één van de aandachtsgebieden.

Inschrijven

Om te kunnen solliciteren moet u zich eerst aanmelden bij het bureau van de NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde)(externe link). De plaatsen die vrijkomen, worden doorgegeven aan dit bureau. Voor de sollicitatie kan de kandidaat contact opnemen met de opleider.

Terug naar boven