Medische vervolgopleidingen

Opleiding MDL

Tijdens de MDL-opleiding komen alle ziektebeelden, inclusief de chirurgische MDL-problematiek, voorbij. Iedereen krijgt vooraf een persoonlijk opleidingsplan, zodat u alle nodige kennis en ervaring kunt opdoen.  

Het specialisme Maag-Darm-Lever richt zich op ziekten van de slokdarm, maag, darm, lever en pancreas en is in het St. Antonius Ziekenhuis zowel poliklinisch als klinisch werkzaam. Daarnaast heeft het vak zowel een beschouwende als invasieve kant, waarbij we veel in multidisciplinaire teams werken. We werken onder andere samen met Oncologie, Chirurgie, Radiologie, Gynaecologie en Urologie.  

Binnen het specialisme besteden we aandacht aan:   

  • klinische en poliklinische vaardigheden; 
  • endoscopische verrichtingen, waaronder interventie endoscopie; 
  • refluxziekten, waaronder Barrett metaplasie en vroegcarcinomen in de slokdarm; 
  • aandoeningen van de alvleesklieren en galwegen ; 
  • glutenovergevoeligheid en andere pathologie van de dunne darm; 
  • leveraandoeningen; 
  • chronische darmontstekingen; 
  • kanker van het maagdarmkanaal; 
  • functionele stoornissen. 

Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek voor ons van groot belang. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Momenteel lopen onderzoeken op het gebied van vroegcarcinomen in de slokdarm, dunnedarmpathologie en ziekten van galwegen en pancreas. Ook nemen we deel aan landelijke trials.  

Het team 

Het specialisme Maag-Darm-Lever in het St. Antonius Ziekenhuis bestaat uit dertien MDL-artsen en vier tot zes MDL-artsen in opleiding.  

Inhoud

Het St. Antonius Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis met één van de grootste MDL-afdelingen in het land. De afdeling heeft een deels supraregionale functie, waar vrijwel alle ziektebeelden voorbij komen. Als AIOS komt u ook in aanraking met veel chirurgische problematiek door een zeer intensieve samenwerking met Chirurgie. U kunt bij ons dus brede ervaring opdoen. Tijdens de opleiding werkt u nauw samen met onze MDL-artsen. De MDL-artsen zorgen ervoor dat u alle benodigde competenties aanleert.  

U brengt twee van de vier specifieke opleidingsjaren door in ons ziekenhuis en twee jaar in het UMC Utrecht. Aan het begin van de opleiding maken we een persoonlijk opleidingsplan zodat u alle benodigde kennis en ervaring opdoet. In dit opleidingsplan wordt vastgesteld welke stages u gaat doorlopen. U doorloopt de stages kliniek, polikliniek, consulten, endoscopie één en twee en interventie-endoscopie. In het laatste jaar van de opleiding kunt u een aandachtsgebied volgen.  

U kunt kiezen uit hepatologie, geavanceerde endoscopie, neurogastro-enterologie en motiliteit en oncologische gastro-enterologie. Na afronding van de opleiding kunt aan het werk als MDL-arts. 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen, moet u in het bezit zijn van een geldig artsendiploma. Daarnaast heeft u bij voorkeur enige klinische- en wetenschappelijke ervaring.

Praktische informatie

Trainer(s)

Opleider is dr. R.C. Verdonk. Zijn aandachtsgebieden zijn ziekten van lever, galwegen en alvleesklier en endoscopie. Plaatsvervangend opleider is dr. N. van Lelyveld. Zijn aandachtsgebieden zijn oncologie (kanker van het spijsverteringskanaal), endo-echografie (inwendige echografie van de buikorganen).

Duur

De opleiding tot MDL-arts duurt in totaal zes jaar. De opleiding is onderverdeeld in twee jaar algemene interne geneeskunde, twee jaar MDL-opleiding in een perifeer opleidingsziekenhuis zoals het St. Antonius en twee jaar MDL-opleiding in het UMC Utrecht.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Maag- Darm- Leverziekten meer over de opleiding.   

Inschrijven

Wilt u solliciteren? Stuur dan een sollicitatiebrief naar de academische opleider binnen de OOR, dr. B. Oldenburg. 

Terug naar boven