Medische vervolgopleidingen

Opleiding Medische Immunologie

Het specialisme Medische Immunologie richt zich op het laboratoriumonderzoek van ziekten van het immuunsysteem. In het St. Antonius Ziekenhuis vindt medisch immunologische laboratoriumdiagnostiek plaats op het laboratorium voor Medische Microbiologie & Immunologie, dat onderdeel is van de regionale maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Utrecht. De immunologische laboratoriumbepalingen zijn gericht op de diagnostiek van patiënten met:

 • immuundeficiënties;  
 • auto-immuunziekten;  
 • diagnostiek van hematologische maligniteiten.  

Tijdens de opleiding vervult u het grootste deel van uw werkzaamheden op de laboratoriumafdeling Medische Microbiologie & Immunologie van het St. Antonius en het Diakonessenhuis. U doet hierbij alle benodigde kennis, vaardigheden en ervaring op om uiteindelijk zelfstandig werkzaam te kunnen zijn  als laboratoriumspecialist medische immunologie.  

Ook verricht de afdeling wetenschappelijk immunologisch onderzoek en neemt deel aan onderzoeken van andere disciplines. De lopende onderzoeksprojecten richten zich veelal op de immunulogie en microbiologie.

Bij Medische Microbiologie & Immunologie zijn medisch immunologen werkzaam die binnen het ziekenhuis samenwerken met vrijwel alle specialismen. Daarnaast werken zij nauw samen met de afdelingen Microbiologie en Immunologie van het Diakonessenhuis Utrecht. Het laboratorium in het St. Antonius Ziekenhuis heeft tevens de functie van laboratorium voor de openbare gezondheidszorg.

Inhoud

Tijdens de opleiding verricht u als medisch immunoloog in opleiding het grootste deel van uw werkzaamheden op de laboratoriumafdeling Medische Microbiologie & Immunologie. U doet brede en grondige kennis op van de pathofysiologie van het immuunsysteem. Ook raakt u tijdens de opleiding vertrouwd met alle aspecten van het diagnostisch immunologisch laboratoriumonderzoek en doet u veel kennis op van andere laboratoriumdisciplines. Verder komen laboratoriummanagement en kwaliteitszorg uitgebreid aan bod.

Om alle benodigde kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen, doorloopt u een aantal stages, namelijk:   

 • immuundeficiënties;  
 • auto-immuunziekten;  
 • transfusie en transplantatie;  
 • allergische ziekten;  
 • hematologische maligniteiten;  
 • medische microbiologie;  
 • pathologie;  
 • klinische chemie.  

Na afronding van de opleiding kunt u als medisch immunoloog in een perifeer- of academisch ziekenhuis werken.  

Toelatingseisen

U kunt alleen worden toegelaten tot de opleiding als u erkend SMBWO-immunoloog bent.

Praktische informatie

Trainer(s)

Dr. A.J. Roos is de opleider van het specialisme Medische Immunologie. Plaatsvervangend opleider is dr. M. (Michiel) Heron.  

Duur

De opleiding tot medische immunoloog duurt in totaal drie jaar. Als medisch immunoloog in opleiding in het St. Antonius, vindt een deel van uw opleiding plaats in Diakonessenhuis. Ook loopt u stage in het UMC Utrecht.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de websites van SMBWO en het College van Medisch Immunologen.

Inschrijven

Uw schriftelijke sollicitatie voor de opleiding kunt u richten aan de opleider A. (Anja) Roos.

Terug naar boven