Medische vervolgopleidingen

Opleiding Medische Microbiologie

Als AOIS komt u bij het St. Antonius Ziekenhuis op een van de beste MMI-afdelingen te werken en kunt u brede ervaring opdoen. Tijdens de opleiding leert u complexe zorg in grote mate zelfstandig uit te oefenen. Er vindt veel interactie plaats met de verschillende klinische afdelingen en klinisch consultatieve werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding.  

Het specialisme Medische Microbiologie en Immunologie (MMI) onderzoekt patiëntenmateriaal ten behoeve van preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten en ziekten aan het immuunsysteem. Ook de afdeling Infectiepreventie valt onder de verantwoordelijkheid van de MMI. Daarnaast werkt onze afdeling nauw samen met het Diakonessenhuis Utrecht. Samen vormen de laboratoria van de ziekenhuizen het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid van de regio Utrecht.

Inhoud

De opleiding tot arts-microbioloog wordt verzorgd door de MMI van het St. Antonius Ziekenhuis in samenwerking met het UMCU. Dit betekent dat u in beide ziekenhuizen wordt opgeleid en ervaring opdoet. Als AOIS werkt u op St. Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein en locatie Utrecht in een kwalitiatief hoogstaand lab en op een goed georganiseerde afdeling waar u te maken krijgt met alle aspecten van het vak. Zo leert u complexe zorg in grote mate zelfstandig uitoefenen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het doen van klinische consulten. Op deze manier komt u in aanraking met (bijna) alle disciplines in het ziekenhuis. 

De opleiding tot arts-microbioloog duurt in totaal vijf jaar. Als AIOS werkt u in de eerste (labfase) en de laatste periode (consultenfase) van de opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis. U wordt tijdens de opleiding intensief begeleid door de opleidingsgroep (artsen microbioloog, immunologen en analisten). De opleidingsgroep is laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar voor overleg en als vanzelfsprekend hoort u als AIOS bij het team. Er vindt voortdurend afstemming plaats over het behalen van leerdoelen en –wensen

Na succesvolle afronding kunt u aan de slag als arts-microbioloog. 

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider medische microbiologie is dr. N. (Nienke) Roescher. Haar aandachtsgebieden zijn algemene microbiologie, antibiotic stewardship, antimicrobiële middelen en het MDO endocarditis. Plaatsvervangend opleider is dr. B.J.M. (Bart) Vlaminckx. Hij is tevens afdelingsmanager en heeft als aandachtsgebieden algemene microbiologie, ICT en moleculaire biologie.  

Duur

De opleiding tot arts-microbioloog duurt in totaal vijf jaar. De opleiding tot arts-microbioloog duurt in totaal vijf jaar. Als AIOS werkt u in de eerste (labfase) en de laatste periode (consultenfase) van de opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis.

Meer weten?

Onderzoek

De afdeling MMI draagt met plezier bij aan ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Dit doen we zelfstandig en/of in samenwerking met andere disciplines, zoals Hematologie en Longziekten. Als AIOS kunt u hierin deelnemen en bij sterke interesse zijn er tevens mogelijkheden om een promotietraject (grotendeels) in ons lab/aan onze afdeling uit te voeren.  

Het team

Op de afdeling MMI werken 6 artsen-microbioloog, 3 medisch immunologen en 1 moleculair bioloog. Het lab telt daarnaast meer dan 70 analisten, administratief medewerkers en deskundigen infectiepreventie. Samen vormen we een hecht team. Er zijn gemiddeld 1 tot 3  arts-assistenten in opleiding tot arts-microbioloog en meestal 1 immunoloog in opleiding tot klinisch immunoloog werkzaam. De afdeling MMI werkt daarnaast nauw samen met het Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) bij de opleiding tot medisch analist en begeleidt tevens stagiaires. 

Inschrijven

Voor vragen over het solliciteren naar de opleiding kan je een e-mail sturen naar de opleider dr. N. Roescher of naar de plaatsvervangend opleider dr B. Vlaminckx. AIOS worden in samenspraak met het UMCU aangenomen. 

Terug naar boven