Medische vervolgopleidingen

Opleiding Neurologie

In het St. Antonius Ziekenhuis kunt u terecht voor een deel van de opleiding Neurologie. U doet hierbij onder andere kennis op over ziekteleer, epidemiologie, diagnostiek, behandeling en de preventie van neurologische ziektebeelden. 

Het specialisme Neurologie houdt zich bezig met de diagnostiek, het behandelen en het voorkomen van aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Binnen het specialisme wordt onder andere aandacht besteed aan:  

  • corticale functiestoornissen en dementie; 
  • stoornissen van de slaap; 
  • epilepsie en kortdurende wegrakingen; 
  • neuromusculaire aandoeningen; 
  • demyeliniserende aandoeningen; 
  • neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen; 
  • neurologisch pijnsyndroom; 
  • neuropsychiatrische stoornissen; 
  • kinderneurologie. 

Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek bij Neurologie in het St. Antonius van groot belang. Wij verrichten onderzoek onder andere op het gebied van intra-arteriële behandeling van het herseninfarct, neurosarcoïdose en cerebrale embolie-detectie. Ook wordt onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen voor MS en op het gebied van slaapstoornissen. De neurologen werken nauw samen met onze radiologen, pathologen, neuropsychologen, internisten, medisch microbiologen, neurochirurgen en kinderartsen.  

Inhoud

Per jaar zien onze neurologen circa 15.000 nieuwe patiënten in het St. Antonius Ziekenhuis.  De afdeling Neurologie van ons ziekenhuis behoort hiermee tot de grootste van Nederland. Door de diverse subspecialisaties van de neurologen zijn de patiëntgroepen zeer gevarieerd en kunt u als AIOS brede ervaring opdoen. 
 
In ons ziekenhuis kunt u terecht voor een deel (maximaal een jaar) van de opleiding tot neuroloog. Tijdens de opleiding doet u kennis op over de verschillende aspecten van het specialisme: kennis van de ziekteleer, epidemiologie, diagnostiek, behandeling en de preventie van neurologische ziektebeelden.

U doet kennis op in de praktijk door middel van stages op de klinische afdeling, de stroke-afdeling, de SEH, de IC en bij de consultentdienst. Wanneer u al een aantal jaar in opleiding bent loopt u ook polikliniekstage. Hierbij ziet u op de specialistische poli’s patiënten zelfstandig.  

Ook is het mogelijk om een differentiatiestage vasculaire neurologie te volgen. U maakt tijdens deze stage kennis met de verschillende facetten van diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Gedurende het leertraject wordt u begeleid door onze specialisten.

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider van de opleiding Neurologie is mevrouw dr. M.G.F. (Marjon) van der Meulen. Haar aandachtsgebieden binnen het specialisme zijn neuromusculaire ziekten en algemene neurologie.

Duur

De opleiding tot neuroloog duurt zes jaar, waarvan één jaar in het St. Antonius Ziekenhuis kan worden gevolgd.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Neurologie meer over de opleiding.  

Terug naar boven