Medische vervolgopleidingen

Opleiding Orthopedie

Tijdens de opleiding Orthopedie werkt u in een klinische setting waarbij u zich bezighoudt met klinische en poliklinische patiëntenzorg. Daarnaast neemt u deel aan onderwijs en doet u wetenschappelijk onderzoek. Lees hier meer over de opleiding. 

Het specialisme Orthopedie richt zich op patiënten met klachten en afwijkingen van het steun- en bewegingsapparaat (inclusief traumatologie). Alle orthopeden beoefenen het vakgebied in de volle breedte en hebben daarnaast eigen aandachtsgebieden.  

De maatschap heeft veel ervaring met: 

  • behandeling van sportletsels, in het bijzonder artroscopische ingrepen van de knie, schouder, elleboog en enkel; 
  • behandeling van schouderaandoeningen; 
  • behandeling van artrose en implantatie van een totale heup-, knie- en schouderprothese; 
  • revisiechirurgie van heup- en knie-implantaten; 
  • ingrepen met toepassing van computernavigatie.  

Daarnaast zijn we continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de behandelmethoden door het verrichten van onderzoek. Er zijn zeven orthopedische chirurgen werkzaam in ons ziekenhuis. Zij werken voornamelijk samen met de traumatologen, radiologen, reumatologen, revalidatieartsen en anesthesisten.  

Inhoud

Gedurende de opleiding kunt u als AIOS in de volle breedte leren over orthopedie. U werkt tijdens uw opleiding in een klinische setting waarbij u zich bezighoudt met klinische en poliklinische patiëntenzorg. Daarnaast neemt u deel aan onderwijs en doet u wetenschappelijk onderzoek.  

Verder is de medische opleiding competentiegericht (CanMeds). De patiëntenzorg waarbinnen de competenties worden geleerd, wordt mede bepaald door een aantal door de maatschap gedefinieerde speerpunten: prothesechirurgie, sportgerelateerde aandoeningen en schouderpathologie. Hierdoor kunt u veel kennis opdoen over arthroscopische chirurgie.  

Om ervoor te zorgen dat u de benodigde kennis en ervaring opdoet, wordt een persoonlijk opleidingsschema binnen het opleidingscluster van het UMC Utrecht, het OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis voor u opgesteld. Zo kunt u tijdens uw opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis datgene leren wat elders niet of onvoldoende aan bod komt. Tijdens de opleiding krijgt u continu begeleiding.  

Bij alle werkzaamheden en leermomenten staat u onder supervisie van specialisten en er vinden periodiek onderwijsbesprekingen plaats.  

De opleiding tot orthopedisch chirurg duurt in totaal zes jaar. De opleiding is onderverdeeld in een vooropleiding Heelkunde van anderhalf jaar en een vervolgopleiding Orthopedie van vierenhalf jaar. U kunt drie jaar van uw vervolgopleiding Orthopedie in ons ziekenhuis volbrengen.  

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen moet u in het bezit zijn van een in Nederland erkend artsdiploma. 

Praktische informatie

Trainer(s)

Dr. M. van Dijk is opleider. Zijn aandachtsgebieden zijn artrose (slijtage) van heup en knie, knie- en heupprothesiologie, computernavigatie (met computernavigatie een knieprothese plaatsen), knie- en heuprevisieprothesiologie (opnieuw plaatsen van een (deel van de) knie- of heupprothese) met 3D-printtechnologie, traumatologie (behandeling van acute letsels aan het bewegingsapparaat), wervelkolomchirurgie.

Plaatsvervangend opleider is dr. M.R. Veen Zijn aandachtsgebieden zijn: artrose (slijtage) van heup en knie, knie- en heupprothesiologie, heupklachten bij de jonge patiënt, voet- en enkelklachten, arthroscopie (kijkoperaties) van de heup, sporttraumatologie (behandeling van sportletsels).

Duur

De opleiding tot orthopedisch chirurg duurt in totaal zes jaar. U kunt drie jaar van uw vervolgopleiding Orthopedie in ons ziekenhuis volbrengen.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Orthopedie meer over de opleiding. Ook op de website Opleidingsetalage vindt u aanvullende informatie. 

Inschrijven

U kunt één keer per jaar solliciteren binnen het ROGO (samenwerking St. Antonius Ziekenhuis, OLVG en UMC Utrecht).

Terug naar boven