Medische vervolgopleidingen

Opleiding Pathologie

Als AIOS werkt u drie maanden tot één jaar bij het specialisme Pathologie in het St. Antonius Ziekenhuis. In ons moderne laboratorium vinden jaarlijks 50.000 weefsel- en celonderzoeken plaats, waardoor u veel kennis en ervaring opdoet.   

Het specialisme Pathologie onderzoekt weefsel- en celmateriaal van patiënten om vast te stellen of er sprake is van een ziekte. De patholoog heeft hiervoor een breed scala aan onderzoekstechnieken ter beschikking, variërend van histologische en cytologische technieken tot complexe immunohistochemische en moleculaire technieken. Het doel is om zoveel mogelijk informatie uit het ingestuurde materiaal te halen om tot een zo specifiek mogelijke diagnose te komen.  

De pathologen werken samen met de artsen van bijna alle specialismen en nemen regelmatig deel aan multidisciplinaire besprekingen. Verder zijn er zowel landelijk en regionaal veel contacten met andere pathologen in de vorm van paneldiagnostiek. Ook de AIOS participeert hierin.  

Pathologie neemt deel aan toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten het St. Antonius Ziekenhuis. Onze pathologen zijn gepromoveerd en hebben ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Alle pathologen hebben brede kennis van de meest uiteenlopende ziektebeelden, maar hebben daarnaast ieder een eigen subspecialisatie. De pathologen maken onderdeel uit van de B.V. Pathologie-DNA. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Pathologie laboratoria van drie topklinische ziekenhuizen, namelijk het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, Rijnstate te Arnhem en het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.  

Inhoud

Het specialisme Pathologie in het St. Antonius Ziekenhuis heeft een regionale opleidingsfunctie. Binnen het opleidingscluster met de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht verzorgen wij de perifere-opleiding. Afhankelijk van de invulling van uw stage werkt u als AIOS drie maanden tot één jaar op de afdeling in het St. Antonius Ziekenhuis.

Voor de verdiepingsstages zijn onder andere etageprojecten voor de interstitiële longpathologie, moleculaire pathologie, hematopathologie en kinderpathologie geschreven. Het is ook mogelijk om uw eigen invulling voor uw stage te geven. U werkt in een uiterst modern en innovatief laboratorium. Een uitdagende omgeving waar hoogwaardig onderzoek wordt gedaan naar verschillende ziekteprocessen.  

Er vinden jaarlijks 50.000 weefsel- en celonderzoeken plaats in het laboratorium. U ziet in korte tijd veel verschillende soorten weefsels en cellen en leert ze te diagnosticeren door gebruik te maken van moderne laboratoriumtechnieken. Het ziekenhuis kent daarnaast een relatief hoog percentage obducties. U kunt dus brede ervaring opdoen. Tijdens de opleiding draait u, onder supervisie van de specialisten, volwaardig mee in het ziekenhuis. Naast de algemene diagnostiek zijn er verschillende deelgebieden waarin u zich kunt verdiepen. 

Verder participeert u in veel patiënt- en opleidingsbesprekingen, panels en worden er, in samenwerking met het UMC Utrecht, regelmatig mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek gecreëerd. Wanneer u zowel de B-opleiding als de A-opleiding heeft afgerond, kunt u aan de slag als klinisch patholoog.  

In het kader van de B-opleiding verblijft u meestal één jaar in het St. Antonius Ziekenhuis. Een langer of korter verblijf is eventueel ook mogelijk. Naast de algemene diagnostiek kunt u verschillende verdiepingsstages in bepaalde vormen van diagnostiek doorlopen. Dit wordt in samenspraak gedaan met de A-opleider. 

Praktische informatie

Trainer(s)

Dr. M.F.M. (Matthijs) van Oosterhout is opleider en dr. A.M. (Gijs) van Leeuwen plaatsvervangend opleider van de opleiding Pathologie. De aandachtsgebieden van dr. M.F.M. (Matthijs) van Oosterhout zijn longpathologie, uropathologie en hartpathologie. De aandachtsgebieden van dr. A.M. (Gijs) van Leeuwen zijn hematopathologie en dermatopathologie.

Duur

In het kader van de B-opleiding verblijft u meestal één jaar in het St. Antonius Ziekenhuis. Een langer of korter verblijf is eventueel ook mogelijk.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Pathologie meer over de opleiding.  

Terug naar boven