Medische vervolgopleidingen

Opleiding Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie zien we veel patiënten met uiteenlopende klachten en aandoeningen. Hierdoor komt gedurende de opleiding in aanraking met vrijwel alle aspecten van de plastisch chirurgie. U doet kennis en ervaring op in verschillende klinische settings: op de polikliniek, op de verpleegafdeling, op de OK, bij consulten en op de SEH.  

Het specialisme Plastische Chirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis houdt zich bezig met reconstructieve- en esthetische plastische chirurgie en de hand- en polschirurgie bij kinderen en volwassenen.  

De specialisten hebben ruime ervaring met:   

  • hand- en polsklachten;
  • aangeboren handafwijkingen; 
  • mamma (oncoplastisch en alle vormen van reconstructie); 
  • dermato-oncologie; 
  • post-bariatrische contourherstellende chirurgie; 
  • schisis; 
  • aangezichtsverlamming; 
  • cosmetiek. 

Er zijn vijf plastisch chirurgen werkzaam bij Plastische Chirurgie. Daarnaast is er een fellow voor de mammachirurgie. De plastisch chirurgen werken veel samen met andere specialisten in de vorm van multidisciplinaire teams.  

Inhoud

Bij Plastische Chirurgie zien we veel patiënten met uiteenlopende klachten en aandoeningen. Hierdoor komt u als AIOS gedurende de opleiding in aanraking met vrijwel alle aspecten van de plastisch chirurgie, met uitzondering van hoofd-hals oncologie.

Het opleidingsjaar in het St. Antonius Ziekenhuis is onderverdeeld in zes thema's: basis plastische chirurgie, esthetische plastische chirurgie, hand- en polschirurgie, mamma- en reconstructieve chirurgie, wond- en littekenbehandeling en kennismaking met de perifere praktijkvoering. U doet de benodigde kennis en ervaring op in verschillende klinische settings: op de polikliniek, op de verpleegafdeling, op de OK, bij consulten en op de SEH. Dit onder begeleiding van een plastisch chirurg. 

De opleiding tot plastisch chirurg duurt in totaal vier jaar. Aan de vervolgopleiding gaan twee jaar vooropleiding heelkunde vooraf. Als AIOS kunt u het niet-academische opleidingsjaar, meestal het derde jaar, in het St. Antonius Ziekenhuis volgen.   

Praktische informatie

Trainer(s)

Dr. A. (Aebele) Mink van der Molen is de opleider van Plastische Chirurgie. Zijn aandachtsgebieden zijn hand- en polschirurgie en de plastische chirurgie bij kinderen, zoals schisis.  

Duur

De opleiding tot plastisch chirurg duurt in totaal vier jaar. Aan de vervolgopleiding gaan twee jaar vooropleiding heelkunde vooraf.

Inschrijven

Sollicitatie

De instroom van AIOS voor de totale opleiding verloopt via het UMC Utrecht (afdelingshoofd prof. dr.  J.H. Coert, opleider dr. A.H. Schuurman). Dr. A. (Aebele) Mink van der Molen verzorgt de instroom voor het perifere jaar (gekoppeld aan andere academische opleidingen). 

Terug naar boven