Medische vervolgopleidingen

Opleiding Psychiatrie

Tijdens de opleiding ontwikkelt u als AIOS alle benodigde competenties die een psychiater nodig heeft en doet u kennis en ervaring op binnen meerdere facetten van het vakgebied.  

Het specialisme Psychiatrie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen, met name in combinatie met somatische (lichamelijke) aandoeningen. Daarnaast participeert Psychiatrie in verschillende wetenschappelijke onderzoeken om de zorg steeds verder te verbeteren . 

Het specialisme Psychiatrie deelt de afdeling met het specialisme Psychologie. De psychiaters en psychologen werken dan ook nauw met elkaar samen. Buiten de afdeling werken de psychiaters samen met alle relevante medische specialismen, onder andere in een aantal vaste samenwerkingsverbanden in multidisciplinaire teams zoals de Pijnpoli, POP-poli (kinderarts, gynaecoloog en psychiater rondom zorg voor patiënten in zwangerschap en na bevalling met  psychische problemen) en de Poli Medische Seksuologie. 

Inhoud

Gedurende de opleiding ontwikkelt u als AIOS alle benodigde competenties die een psychiater nodig heeft en doet u kennis en ervaring op binnen meerdere facetten van het vakgebied. Hierbij kunt u denken aan klinische psychiatrie, ambulante psychiatrie, spoedeisende psychiatrie, consultatieve psychiatrie, psychiatrische psychotherapie, volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie, verslavingspsychiatrie, beleidspsychiatrie en somatische gezondheidszorg.  

U doet deze kennis en ervaring op door cursussen te volgen en klinische stages te doorlopen in vier klinische settings binnen het ziekenhuis. U loopt tijdens de opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis twee van de volgende drie stages: open en gesloten afdeling, Medisch Psychiatrische Unit (MPU) en polikliniek en consultatieve dienst. Tijdens deze stages ontwikkelt u alle benodigde competenties voor de algemene- en ziekenhuispsychiatrie. Daarnaast kunt u in het derde, vierde of vijfde opleidingsjaar een keuzestage ziekenhuispsychiatrie van zes tot twaalf maanden lopen in ons ziekenhuis. 

Naast de stages neemt u deel aan cursorisch onderwijs, zowel 'on the job' als 'off the job', en is wetenschappelijk onderzoek onderdeel van de opleiding.  

De opleiding tot psychiater duurt in totaal vierenhalf jaar. Hiervan brengt u één jaar door in het St. Antonius Ziekenhuis. U begint meestal in de tweede helft van het eerste jaar in ons ziekenhuis.  

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider van de afdeling Psychiatrie is drs. J. (Jan) van Trier. Zijn aandachtsgebieden zijn depressies,  psychosomatiek, groepstherapie en traumatherapie.

Duur

De opleiding tot psychiater duurt in totaal vierenhalf jaar. Hiervan brengt u één jaar door in het St. Antonius Ziekenhuis.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Psychiatrie meer over de opleiding. 

Terug naar boven