Medische vervolgopleidingen

Opleiding Revalidatie

Tijdens de opleiding Revalidatiegeneeskunde maakt u binnen het St. Antonius Ziekenhuis kennis met revalidatieproblemen van patiënten in de ziekenhuisfase.

Het specialisme Revalidatie richt zich in de eerste instantie op curatief geneeskundig handelen, waarbij op de eerste plaats het anatomisch-fysiologisch herstel het doel is. Dit is ook het doel van de revalidatiearts, maar deze richt zich in de gevallen waarbij volledig herstel niet op korte termijn te verwachten is vooral op het voorkomen van blijvende beperkingen. Waar dat niet mogelijk is, richt de revalidatiearts zich op de inpassing van de beperking in de eigen leefomgeving en de maatschappij.  

Revalidatie van het St. Antonius Ziekenhuis richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit;  
 • diabetische voetproblematiek;
 • neurologische revalidatie (CVA, MS, Parkinson, traumatisch herenletsel (NAH) post-OHCA, PICS);  
 • spasticiteitbehandeling;  
 • oncologische revalidatie.  

Team 

 • De afdeling participeert in de onderzoekslijnen van het kennisnetwerk van De Hoogstraat en het UMC Utrecht.
 • Er zijn vier revalidatieartsen werkzaam bij Revalidatie. Zij houden zich bezig met de revalidatie van volwassenen. Kinderrevalidatieartsen van De Hoogstraat verzorgen twee keer per maand een spreekuur voor kinderrevalidatie.

Inhoud

U volgt stages in diverse opleidingsrichtingen en wordt hierbij begeleid door een lokale revalidatiearts een overkoepelende opleider.

Om kennis te maken met de revalidatieproblemen van de patiënten in de ziekenhuisfase, is een groot specialistisch ziekenhuis als het St. Antonius Ziekenhuis voor u als AIOS zeer geschikt om een gedeelte van uw opleiding te volgen. Jaarlijks behandelen onze revalidatieartsen ongeveer tweeduizend nieuwe patiënten op de polikliniek. Daarnaast vinden er circa vierhonderd intercollegiale consulten voor behandeladvies plaats. U komt dus in aanraking met verschillende ziektebeelden en kunt zo veel ervaring opdoen.  

Bij het opleidingsdeel in het St. Antonius Ziekenhuis houdt u zich bezig met intercollegiale consulten, poliklinische spreekuren en poliklinische revalidatiebehandeling en draait u mee bij multidisciplinaire spreekuren. Daarbij komen eerdergenoemde aandachtgebieden en gewrichtsgerelateerde aandoeningen aan bod. 

De opleiding tot revalidatiearts duurde tot 2014 vier jaar. Echter, sinds 2014 is niet langer de structuur van de opleiding leidend, maar de competenties die de specialist nodig heeft (zoals opgenomen in het landelijk opleidingsplan). Dit bepaalt de duur van de opleiding.

Een globale tijdsindeling bij parttime werken:

 • 3 x 6 maanden revalidatie voor volwassenen in het revalidatiecentrum De Hoogstraat. 
 • 6 maanden kinderrevalidatie.
 • 2 x 6 maanden revalidatie voor volwassenen in het UMC Utrecht.
 • 6 maanden revalidatie voor volwassenen in het St. Antonius Ziekenhuis. 
 • 12 maanden voor verdiepingsstage en aanvullende stage

Toelatingseisen

Het specialisme Revalidatie kent een open sollicitatieprocedure. Wel gaat onze voorkeur uit naar kandidaten die al klinische ervaring in een ziekenhuis (bijvoorbeeld neurologie) hebben opgedaan.

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider van het specialisme Revalidatie is dr. P.E.C.A. Passier. Haar aandachtsgebied is niet-aangeboren hersenletsel, waaronder beroerte en schedel-/hersenletsel als gevolg van een ongeluk, multiple sclerose, spasticiteit.

Duur

De competenties die de specialist nodig heeft (zoals opgenomen in het landelijk opleidingsplan) bepaalt de duur van de opleiding.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Revalidatiegeneeskunde meer over de opleiding.  Bekijk voor meer informatie ook het regionale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Revalidatie.

Inschrijven

Het specialisme Revalidatie kent een open sollicitatieprocedure. Aanmelden kan via De Hoogstraat.

Terug naar boven