Medische vervolgopleidingen

Opleiding Spoedeisende Geneeskunde

Het specialisme Spoedeisende Geneeskunde (SEG) richt zich op patiënten die dringend medische hulp nodig hebben. Hierdoor krijgt de afdeling te maken met vele verschillende ziektebeelden zoals kleine verwondingen (wondjes, botbreuken), grote trauma's, appendicitis, acute hartklachten (pijn op de borst, hartinfarct, hartritmestoornissen), beroertes, ontregelde diabetes mellitus etc. 

Daarnaast participeert de vakgroep SEG actief in verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek die betrekking hebben op Spoedeisende Geneeskunde. Van de SEH-artsen in opleiding wordt dan ook verwacht dat ze een proactieve houding hebben ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek. 

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn acht SEH-artsen werkzaam. Zij werken met vrijwel alle specialismen samen. Ook werken zij intensief samen met de Regionale Ambulance Voorziening Provincie Utrecht (RAVU) en met de Huisartsenpost Nieuwegein.  

Inhoud

De opleiding tot SEH-arts kenmerkt zich door een actieve participatie van de AIOS in de traumaopvang, het reanimatieteam en de opvang van acute vasculaire problematiek. Voor deze vasculaire problematiek vervult ons ziekenhuis een bovenregionale functie. 

Als AIOS bent u tijdens uw opleiding primair gestationeerd op de SEH. Daar bent u, onder supervisie, verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van alle zelfverwijzers. Ook alle verwezen chirurgische patiënten worden deels door u gezien. Tenslotte ziet u tijdens de verschillende vakinhoudelijke stages de voor dat vak verwezen patiënten op de SEH. 

U doet de benodigde kennis en ervaring op bij de ambulancedienst, Anesthesiologie, Cardiologie, Heelkunde, Huisartsengeneeskunde, Intensive Care, Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Kindergeneeskunde, Neurologie en Radiologie. Hierdoor komt u in aanraking met alle facetten van de Spoedeisende Geneeskunde. Daarnaast bieden wij u de unieke mogelijkheid meer kennis en vaardigheden op te doen op gebied van opvang en behandeling van specifieke cardiothoracale en (vaat)chirurgische patiëntengroepen en wordt u ondersteund bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Naast deze stages wordt er gedurende de opleiding elke twee weken een onderwijsdag georganiseerd samen met het UMCU. 

Na afronding van de opleiding kunt u gemakkelijk aan de slag. Daarnaast is er voor een aantal SEH-artsen die in vaste dienst van het ziekenhuis komen de mogelijkheid zich verder te bekwamen op het gebied van bijvoorbeeld management, opleiding of onderzoek en wordt er met de NVSHA gekeken naar mogelijkheden voor het opzetten van fellowships. Verder wordt in er in ons ziekenhuis gekeken naar de mogelijkheid om u, als u hiervoor in aanmerking komt, na de driejarige opleiding een extra jaar aan te bieden om u verder te verdiepen in een specifiek vakgebied. 

Toelatingseisen

Bij voorkeur heeft u enige werkervaring als basisarts en heeft u belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. M.F. Verhagen.

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider van de opleiding SEH is dr. H.M. van Oyen. Plaatsvervangend opleider is drs. C. Mackaij.

Duur

De opleiding tot SEH-arts duurt drie jaar. In het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk een keuzestage van twee maanden te volgen.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding SEH meer over de opleiding. 

Inschrijven

Om te solliciteren voor een opleidingsplek in ons ziekenhuis kunt u, na het verschijnen van de advertentie, uw sollicitatiebrief richten aan dr. Ph. Wittich.

Terug naar boven