Medische vervolgopleidingen

Opleiding Urologie

Het specialisme Urologie houdt zich bezig met ziekten in de organen die betrokken zijn bij de urinewegen en de mannelijke voortplantingsorganen. De vakgroep Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis oefent het vakgebied in de volle breedte uit. 

Naast algemene urologie hebben onze urologen ieder hun eigen subspecialisaties, bijvoorbeeld:  

  • Endo-urologie: (complexe en gecombineerde) steenbehandelingen; 
  • Minimaal invasieve urologie, waaronder Japaroscopische behandelingen en cryobehandelingen van tumoren;
  • Conventionele urologie: grote open chirurgische ingrepen;
  • Reconstructieve urologie: urethrachirurgie en vaso-vasostomieën; 
  • Prothesiologie: slings en penisprothesen;
  • Kinderurologie; 
  • Innovatieve urologie.

Daarnaast verricht de vakgroep wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van medicijnen, en het verbeteren van behandelmethoden. 

Het team Urologie bestaat uit zeven urologen en twee urologen in een buitengewoon lidmaatschap. Zij werken samen met de urologen van het Diakonessenhuis in Utrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Voor de opleiding betekent dit dat u als AIOS bij de collega-ziekenhuizen door middel van een stage ervaring op kunt doen met behandelingen die het St. Antonius niet aanbiedt. 

De opleiding 

Het werkterrein van de vakgroep Urologie omvat ongeveer 400.000 patiënten. In 2009 waren er 1500 opnames, ruim 1000 dagverplegingen en zo'n 19.000 verrichtingen in klinische en poliklinische setting voor diagnostiek en behandeling. Hierdoor komt u als AIOS in aanraking met veel verschillende patiënten en kunt u brede ervaring opdoen. 

Gedurende de opleiding leert u alle werkzaamheden in de urologische praktijk uit te voeren. Bij aanvang van de opleiding zult u voornamelijk meelopen. Naarmate de opleiding vordert en uw kennis toeneemt, zult u steeds meer taken zelfstandig kunnen uitvoeren en kan de supervisie meer op afstand plaatsvinden. Over de uitgevoerde taken krijgt u van de arts feedback en kunt u zelf feedback geven. 

Binnenkort lees je in het lokale opleidingsplan van de medische vervolgopleiding Urologie meer over de opleiding.

Duur van de opleiding 

De opleiding tot uroloog is een samengestelde opleiding en bestaat uit twee jaar vooropleiding heelkunde en vier jaar vervolgopleiding urologie. De vier jaar bestaat uit twee jaar in een niet-universitaire kliniek zoals het St. Antonius Ziekenhuis, en twee jaar in een universitaire kliniek. Binnen het opleidingscluster wordt bepaald in welke volgorde u de vervolgopleiding doorloopt. 

Binnen de vierjarige vervolgopleiding is er ruimte om u te verdiepen in een specifiek aandachtsgebied (binnen de aangegeven grenzen). Binnen het eerdergenoemde samenwerkingsverband worden twee verdiepingsstages aangeboden. De verdiepingsstage kunt u doorlopen na overleg en met goedkeuring van de opleider. 

Opleider 

Dr. H.H.E. van Melick is de opleider van de opleiding Urologie in het St. Antonius. Zijn aandachtsgebieden zijn uro-oncologie, DaVinci Chirurgie en wetenschap. Waarnemend opleider is dr. J.J.H. Beck. Zijn aandachtsgebieden zijn urolithiasis, andrologie en onderwijs.

Terug naar boven