Medische vervolgopleidingen

Opleiding Ziekenhuisfarmacie

De opleidingsgroep

Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep Farmacie die het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitvoert. De vakgroep heeft een bewuste keuze gemaakt voor een zo direct mogelijk patiëntgerichte benadering. Dit uit zich in een veelvuldige deelname van apothekers binnen dagelijkse en wekelijkse multidisciplinaire patiëntbesprekingen en een lange serie aan ingezette zorginnovaties, zoals:

  • robotisering VTGM van biologicals;
  • in-house farmacogenetica laboratorium;
  • ontwikkeling van innovatieve radiofarmaca;
  • volledige decentrale klinische farmacie op ziekenhuislocatie Utrecht;
  • continue (7/7) farmaceutische zorg voor de ICU/MCU;
  • monitor voor inzet farmacotherapie-uitkomsten en
  • diverse succesvolle onderzoekslijnen op de gebieden klinische farmacologie, farmacogenetica en klinische farmacoepidemiologie.

In de afgelopen vijf jaar heeft dit geleid tot 150 wetenschappelijke publicaties en 16 wetenschappelijke promoties. Begin 2024 zijn er 14 lopende promotietrajecten met een ziekenhuisapotheker als promotor of co-promotor. 

In het St. Antonius Ziekenhuis bestaat het opleidingsteam uit 16 ziekenhuisapothekers en 5 
openbare apothekers. 

De opleiders

Dr. Ewoudt van de Garde en prof. dr. Catherijne Knibbe zijn de opleiders ziekenhuisfarmacie.

De cultuur

De vakgroep Farmacie streeft naar een open en veilig opleidingsklimaat. Overdrachten en besprekingen zijn bedoeld om excellente patiëntenzorg te bieden en om met elkaar te leren onder het motto Life long learning voor iedereen.

De opleiding

De opleiding tot ziekenhuisapotheker van het St. Antonius Ziekenhuis vindt plaats in samenwerking met andere ziekenhuizen binnen de OOR Utrecht. U volgt een periode van 12 maanden van de opleiding in een van deze ziekenhuizen (UMC Utrecht, Meander MC of Tergooi Ziekenhuizen). Het eerste jaar van de opleiding volgt u altijd in het St. Antonius Ziekenhuis.

In het St. Antonius wordt competentiegericht opgeleid volgens het landelijk opleidingsplan ELOZIIV (meer informatie vindt u op www.knmp.nl. Behalve de farmaceutische inhoud, zijn ook wetenschap, attitude en professionaliteit belangrijke aspecten die worden geleerd en getoetst. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling in de niet- klinische kerntaken (NKKT), zoals ontwikkeling van leiderschap, patiëntveiligheid en kwaliteitszorg. Bovendien wordt er veel tijd ingepland voor onderwijs en zelf onderwijs leren geven. Tijdens de opleiding wordt de AIOS per deelgebied van de ziekenhuisfarmacie begeleid door een van de stafleden en is er de mogelijkheid deel te nemen aan een intervisiegroep met AIOS van andere disciplines.

Differentiëren

In het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk een differentiatie te kiezen. Op dit moment is de afdeling erkend voor de volgende differentiaties: infectieziekten, oncologie, stolling en anti-stolling, radiofarmacie, farmaco-epidemiologie en TDM, toxicologie en farmacogenetica.

Kwaliteit

De opleiding wordt voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd samen met de AIOS. Maandelijks spreekt de opleider met de AIOS over knel- en verbeterpunten van de opleiding. Dit overleg wordt voorgezeten door een van de AIOS en er wordt een verslag van gemaakt. Hiernaast loopt de opleiding mee in de cyclus van interne audits. Ieder kwartaal is er een groot opleidingsoverleg met alle aios en opleidingsteam.

Sollicitatieprocedure en toelatingseisen

Een vacature voor een opleidingsplaats wordt kenbaar gemaakt via de website nvza.nl. De opleiders uit de OOR Utrecht ziekenhuizen zijn betrokken bij de selectieprocedure. 

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie het lokale opleidingsplan van de vervolgopleiding Ziekenhuisfarmacie.

Terug naar boven