Paramedische opleidingen

Opleiding tot verpleegkundig specialist

Het St. Antonius Ziekenhuis faciliteert de opleiding tot verpleegkundig specialist (VS) in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool INHolland Amsterdam.

Het St. Antonius Ziekenhuis faciliteert de opleiding tot verpleegkundig specialist (VS) in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool INHolland Amsterdam. De verpleegkundig specialist is binnen verschillende specialismen onderdeel van het medisch en verpleegkundig team.

Afhankelijk van het specialisme ligt het accent van de werkzaamheden van de verpleegkundig specialist de ene keer op begeleiding en verpleging, een andere keer meer op preventie, wetenschappelijk onderzoek of op medische zorg. Dit kan binnen de setting van een polikliniek en van een verpleegafdeling plaatsvinden. Er zijn vijf wettelijk vastgelegde specialismen geregistreerd, te weten intensieve zorg, acute zorg, chronische zorg, preventieve zorg en geestelijke gezondheidszorg. In het St Antonius Ziekenhuis worden met name verpleegkundig specialisten opgeleid binnen de intensieve en chronische zorg.
  
Het beroepsprofiel ‘Verpleegkundig Specialist’ gaat hier uitgebreid op in.

Voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Verpleegkunde met minimaal 2 jaar werkervaring en bij voorkeur een specialistische vervolgopleiding.
 • Je hebt een ‘oude’ inservice-opleiding afgerond met assessment (geen MBO-4).
 • Je bent geregistreerd als verpleegkundige conform de Wet BIG.
 • Je hebt een opleidingsplaats binnen het St Antonius Ziekenhuis.
 • Je hebt een dienstverband van minimaal 0,89 fte oftewel 32 uur.
 • Je beheerst de Engelse taal voldoende.

Algemene informatie

 • Vraag bij een geregistreerd Verpleegkundig Specialist informatie omtrent de inhoud van de opleiding en positionering in de praktijk
 • Regel een gesprek met een van de praktijkopleiders VS voorafgaand aan inschrijving.

Informatie voor verpleegkundig specialist:

Mevrouw J.H.M (Angelique) Dernison, verpleegkundig specialist chronisch somatisch
E-mail: a.dernison@antoniusziekenhuis.nl

Of

Mevrouw C. (Carola) Weerman, verpleegkundig specialist acuut somatisch
E-mail: c.weerman@antoniusziekenhuis.nl

Informatie voor medisch specialisten:


De heer O.J.M (Oscar) Vogels, neuroloog.
E-mail: o.vogels@antoniusziekenhuis.nl

Aanmelding

Als je de opleiding tot VS wilt gaan doen is het van belang om met het medisch en verpleegkundig afdelingshoofd vast te stellen of er binnen jouw specialisme ruimte is voor de functie van VS.

Van te voren dienen afspraken gemaakt te worden over

 • een verpleegkundig specialist als leermeester
 • een medisch leermeester
 • betalingsvoorwaarden
 • arbeidsvoorwaarden leerarbeidsovereenkomst (verhouding praktijk - studie - stage)
 • positie en dienstverband na afronden opleiding
 • het gebied waarin je je wilt laten registreren
 • aanmelden voor 1 maart op de Hogeschool van keuze
 • inschrijven in het opleidingsregister van het verpleegkundig specialistenregister
 • gesprek met praktijkopleider VS voorafgaand aan inschrijving

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie:

Terug naar boven