Verpleegkundige vervolgopleidingen - acute zorg

Opleiding tot Intensive Care (IC) verpleegkundige

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn op de Intensive Care.

Inhoud

De opleiding tot IC-verpleegkundige voldoet aan de eindtermen van het College Zorg Opleidingen

De Antonius Academie is in het Acute cluster gestart met volledige vernieuwde vervolgopleidingen en sluit daarmee aan op het landelijke project CZO FlexLevel. In de nieuwe opleidingsstructuur word je efficiënter opgeleid en ontstaan meer carrièremogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker doorstromen van de ene naar de andere vervolgopleiding.

De opleidingen zijn op EPA’s gebaseerd (Entrustable Professional Activities). EPA’s zijn taken die je in je werk uitvoert, daarmee verwerf je competenties. Een opleiding in het Acute cluster bestaat uit basis-, kern- en specifieke EPA’s. Met de EPA’s worden opleidingen en leerroutes flexibeler. Voor een functie in de ene zorginstelling zijn deels andere beroepsactiviteiten van belang dan in een andere zorgorganisatie. De leidinggevende uit de zorginstelling bepaalt of en welke specifieke EPA('s) voor jou van toepassing is/zijn.

De leerinhoud van de EPA’s zie je terug in het interactieve leerplatform, waarin je van en met andere studenten leert. Vanuit het leerplatform klik je eenvoudig door naar het digitale portfolio. Daar tref je opleidingsformulieren en de toetsopdrachten aan, en houd je jouw voortgang bij door de ontwikkelingsgerichte toetsen uit te voeren. Jouw begeleiders in de praktijk geef je zelf toegang tot jouw portfolio en kunnen je feedback geven.

Als aan het einde van de opleiding alle EPA's aan jou zijn toevertrouwd dan heb je je gekwalificeerd als IC-verpleegkundige en ontvang je het diploma.

Toelatingseisen

 • Je hebt een HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding afgerond.
 • Ieder ziekenhuis selecteert zelf de studenten die mogen starten met de opleiding. Een aantal ziekenhuizen heeft daarvoor een competentieprofiel ontwikkeld. Aankomend studenten werken vaak een periode voor op één van de betreffende afdelingen, voordat zij met de opleiding starten. De duur van de voorwerkperiode varieert per ziekenhuis.
 • Je bent gedurende de opleiding in dienst van een ziekenhuis en werkzaam op een IC-afdeling.
 • Je werkt minimaal 24 uur per week (eis College ZorgOpleidingen).

Praktische informatie

Duur

18 maanden, start 3 x per jaar (bij voldoende deelnemers)

Accreditatie

Het theoriedeel van de Intensive Care opleiding (BAZ, kern EPA's en leerlijnen) is voor 211 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 211 uur (211 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Meer weten?

Kosten

Bekijk de actuele prijslijst van de Acute opleidingen.

Ervaringen van studenten

Lees hier ervaringen van andere studenten die deze opleiding volgden.

Data

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

Studiegids

Studiegids

Toetsdata

Toetsdata 2023
Toetsdata 2024

Onderwijs- & examenreglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

Inschrijven

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand?

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier (als Word-bestand). Deze worden vanaf 1 maart niet meer in behandeling genomen.

Inschrijven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen(externe link) die van toepassing zijn op deze opleiding.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert je privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met jouw persoonsgegevens om

Contactpersoon Academie

Yvonne Herkelman
y.herkelman@antoniusziekenhuis.nl
Terug naar boven