Verpleegkundige vervolgopleidingen - acute zorg

Opleiding tot Medium Care (MC) verpleegkundige

Foto van een studente bij een MC bed.

Lees op deze pagina alles over deze opleiding.

Snel naar bepaalde informatie? Klik hieronder op het onderwerp van jouw interesse.

Doelgroep

Gediplomeerd verpleegkundigen (niveau 4 of 5).

Inhoud

Wat doet een MC-verpleegkundige?

Een gediplomeerd MC-verpleegkundige verleent op de afdeling Medium Care intensieve zorg aan patiënten die een (dreigende) stoornis van één of meerdere vitale functies hebben en continu bewaking nodig hebben. Bijvoorbeeld patiënten die herstellende zijn na een opname op de Intensive Care, patiënten die op de verpleegafdeling respiratoir insufficiënt zijn geworden of patiënten die direct via de Spoedeisende Hulp op de MC worden opgenomen. Naast verpleegtechnische aspecten heb je als MC-verpleegkundige veel aandacht voor revalidatie en psychosociale begeleiding van patiënten én hun naasten.

Wat moet je in huis hebben?

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke kenmerken die je nodig hebt om deze opleiding succesvol af te ronden. Je communiceert op een open en constructieve wijze en bent in staat te reflecteren op je eigen handelen. Je wilt het beste uit jezelf halen en werkt daarom graag aan je persoonlijke ontwikkeling. Ook kun je je gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in jouw omgeving en neem je gemakkelijk initiatief.

Herken je jezelf hierin? Dan past deze opleiding goed bij jou!

Welke thema's komen in de opleiding aan bod?

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en heeft de volgende modules. Bekijk hier welke thema's worden behandeld.

Praktijk

Tijdens de opleiding werk je minimaal 24 uur per week, die je vooral in de dynamische omgeving van de Medium Care afdeling (MC) doorbrengt. Hier leer je alle benodigde vaardigheden en kun je je ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je gedurende de opleiding ook een beeld krijgt van de afdelingen die in nauw contact staan met de MC. Daarom loop je ook stage op de Intensive Care en de OK Holding.

Theorie

In de 13 maanden dat de opleiding duurt, volg je meerdere theoretische modules. De studiedagen in deze modules vinden plaats op de St. Antonius Academie van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Je brengt dan je eigen laptop of tablet mee, waarmee je in de digitale leeromgeving kunt werken. Tijdens vaardigheidstrainingen en tijdens de lessen klinisch redeneren pas je toe wat je hebt geleerd. Samen met medestudenten voer je in kleine studiegroepen leeractiviteiten uit.

Je hebt de regie over je eigen leerproces. In het begin krijg je meer begeleiding. Naarmate je vordert met de opleiding, plan en voer je de zorg steeds zelfstandiger uit. Je vorderingen houd je bij in een digitaal portfolio.

College ZorgOpleidingen

De opleiding tot MC-verpleegkundige voldoet aan de eindtermen van het College Zorg Opleidingen

De Antonius Academie is in het Acute cluster gestart met volledige vernieuwde vervolgopleidingen en sluit daarmee aan op het landelijke project CZO FlexLevel. In de nieuwe opleidingsstructuur word je efficiënter opgeleid en ontstaan meer carrièremogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker doorstromen van de ene naar de andere vervolgopleiding.

De opleidingen zijn op EPA’s gebaseerd (Entrustable Professional Activities). EPA’s zijn taken die je in je werk uitvoert, daarmee verwerf je competenties. Een opleiding in het Acute cluster bestaat uit basis-, kern- en specifieke EPA’s. Met de EPA’s worden opleidingen en leerroutes flexibeler. Voor een functie in de ene zorginstelling zijn deels andere beroepsactiviteiten van belang dan in een andere zorgorganisatie. De leidinggevende uit de zorginstelling bepaalt of en welke specifieke EPA('s) voor jou van toepassing is/zijn.

De leerinhoud van de EPA’s zie je terug in het interactieve leerplatform, waarin je van en met andere studenten leert. Vanuit het leerplatform klik je eenvoudig door naar het digitale portfolio. Daar tref je opleidingsformulieren en de toetsopdrachten aan, en houd je jouw voortgang bij door de ontwikkelingsgerichte toetsen uit te voeren. Jouw begeleiders in de praktijk geef je zelf toegang tot jouw portfolio en kunnen je feedback geven.
Als aan het einde van de opleiding alle EPA's aan jou zijn toevertrouwd dan heb je je gekwalificeerd als MC-verpleegkundige en ontvang je het diploma.

 

Toelatingseisen

 • Je hebt een HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding afgerond.

 • Ieder ziekenhuis selecteert zelf de studenten die mogen starten met de opleiding. Een aantal ziekenhuizen heeft daarvoor een competentieprofiel ontwikkeld. Aankomend studenten werken vaak een periode op één van de betreffende afdelingen, voordat zij met de opleiding starten. De duur van deze voorwerkperiode varieert per ziekenhuis.

 • Je bent gedurende de opleiding in dienst van een ziekenhuis en werkzaam op een MC-afdeling.

 • Je werkt minimaal 24 uur per week (eis College ZorgOpleidingen)

Praktische informatie

Duur

In totaal duurt de opleiding 13 maanden.

Scholingsdagen

Wanneer kun je starten?

Je kunt op drie momenten in het jaar starten met deze opleiding (bij voldoende deelnemers), in februari, mei of september. Hieronder meer informatie en planning van de verschillende startmomenten.

Ongeveer 2 maanden voor de start van de opleiding, start je al met voorwerken. Meer informatie over de start, krijg je bij indiensttreding.
Wanneer je ook wilt starten, nu al inschrijven of een dag meelopen kan altijd!

Accreditatie

Het theoriedeel van de Medium Care opleiding (BAZ, kern EPA's en één EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL) ) is voor 98 accreditatiepunten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 98 uur (98 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Meer weten?

Kosten

Bekijk de actuele prijslijst van de Acute opleidingen.

Reserveren

Het is mogelijk om vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren. Dat is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór start van de opleiding door per e-mail een reserveringsverzoek in te dienen via academie@antoniusacademie.nl.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

 Overige informatie

  Aan te schaffen literatuur

  Studiemateriaal krijg je gedeeltelijk digitaal aangeboden. Ook biedt de St. Antonius Academie modules via e-learning aan. Tijdens de introductiedag ontvang je het overzicht met aan te schaffen literatuur.

  Studiegids

  Bekijk hier de studiegids van deze opleiding.

  Toetsdata

  Toetsdata 2024

  Inschrijven

  Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

  • BIG-registratie in PDF
  • digitale pasfoto
  • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
  • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
  • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

  Alles bij de hand? Klik op de paarse knop onderaan om je in te schrijven. 

  Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
  Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

  Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

  NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier.

  Inschrijven

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze opleiding.

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

  Contactpersoon Academie

  Yvonne Herkelman
  y.herkelman@antoniusziekenhuis.nl
  Terug naar boven