Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot diabetesverpleegkundige

Opleiding tot diabetesverpleegkundige

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als diabetesverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de diabeteszorg. Zowel binnen  gezondheidszorginstellingen (klinische setting, polikliniek, huisartsenpraktijk, thuiszorg) als ook in het bedrijfsleven.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de diabetesverpleegkundige (V&VN, 2011) en heeft inhoudelijk de volgende thema’s:

 • persoonlijke ontwikkeling;
 • diabeteszorg;
 • reflectieve professional.

Toelatingseisen

 • Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.
 • De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/arbeidsovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt.
 • De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de diabetesverpleegkundige te kunnen behalen.

Praktische informatie

Duur

19 dagen in 12 maanden, inclusief toetsing, maar exclusief zelfstudie en praktijkuren. De praktijkleerperiode kan in overleg met de praktijkinstelling worden verlengd.

Scholingsdagen

Accreditatie

Het theoriedeel van de Diabetes opleiding is voor 87 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 87 uur (87 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Kosten

€ 3.500,- inclusief elektronische leeromgeving, digitaal portfolio en leermiddelen. Exclusief verplichte literatuur.

Meer weten?

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden.  De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes,  studieruimtes en skills labs. De opleiding tot diabetesverpleegkunidge wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Opzet 

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg wordt gegeven over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.

Toetsing 

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met één kennistoets. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met korte praktijkbeoordelingen (KPB) en vaardigheidstoetsen (VT).  Deze toetsen zijn ontwikkelingsgericht. Met ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van de beroepscompetenties en beroepsactiviteiten gevolgd. Observatie- en beoordelingsmomenten vinden verspreid over de opleidingsperiode plaats. Aan het einde van de opleiding dienen alle toetsopdrachten op het niveau van zelfstandige uitvoering beheerst te worden.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. 

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

  Onderwijs- en examencommissie en -reglement

  De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
  Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

  Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
  academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Aan te schaffen literatuur

  • Diabetes Mellitus diagnostiek, complicaties en behandeling
   Kooy, A (2011)
   ISBN 978 90 856 20938
  • Protocollaire diabeteszorg: Een praktische uitwerking van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
   Een praktische uitwerking van de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2, editie 2022-2023
   Houweling, Bakker, Hart, Dogger-van Nieuwenhoven, Willink, Gilo, Westerink
   ISBN 978 90 783 80252

  Studiegids

  Lees meer over deze opleiding in de studiegids 

  Inschrijven

  Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

  • BIG-registratie in PDF
  • digitale pasfoto
  • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
  • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
  • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

  Alles bij de hand? 

  Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
  Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

  Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

  NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier (als Word-bestand). Deze worden vanaf 1 maart niet meer in behandeling genomen.

  Inschrijven

  Uitgangspunten van het onderwijs

  De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

  • de beroepspraktijk;
  • competentiegericht onderwijs op basis van de zeven CanMEDS-gebieden;
  • persoonlijke ontwikkeling van de student.

  De inhoud van de opleiding wordt afgestemd  met (oud)studenten, inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen (externe link) die van toepassing zijn op deze opleiding.

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat

  Contactpersoon Academie

  Valérie Petit
  v.petit@antoniusacademie.nl
  Terug naar boven