Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot endoscopieverpleegkundige

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een Endoscopie-afdeling.

Inhoud

De opleiding tot Endoscopie verpleegkundige voldoet aan de eindtermen van het College Zorg Opleidingen.

De Antonius Academie is voor de opleiding Endoscopieverpleegkundige gestart met een volledige vernieuwde vervolgopleiding en sluit daarmee aan op het landelijke project CZO FlexLevel. In de nieuwe opleidingsstructuur word je efficiënter opgeleid en ontstaan meer carrièremogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker doorstromen van de ene naar de andere vervolgopleiding.

De opleiding is op EPA’s gebaseerd (Entrustable Professional Activities). Dit zijn taken die je in je werk uitvoert, waarmee je competenties verwerft. De endoscopie-opleiding bestaat uit kern- en specifieke EPA’s. Met EPA’s wordt de opleiding en leerroute flexibeler. Voor een functie in de ene zorginstelling zijn deels andere beroepsactiviteiten van belang dan in een andere zorgorganisatie. De leidinggevende uit de zorginstelling bepaalt of en welke specifieke EPA('s) voor jou van toepassing is/zijn. Het volgen van één EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL) is standaard onderdeel van een kernleerroute. De PIO beslist, is samenspraak met de praktijk welke EOL wordt gevolgd en waar deze wordt gevolgd. Binnen de Antonius Academie zijn de volgende EOL mogelijk: Kennis & Wetenschap, Maatschappelijk handelen, Leiderschap & Professionaliteit.

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en het werken met de digitale leeromgeving.

De leerinhoud van de EPA’s zie je terug in het interactieve leerplatform, waarin je van en met andere studenten leert. Vanuit het leerplatform klik je eenvoudig door naar het digitale portfolio. Daar tref je opleidingsformulieren en de toetsopdrachten aan, en houd je jouw voortgang bij door de ontwikkelingsgerichte toetsen uit te voeren. Jouw begeleiders in de praktijk geef je zelf toegang tot jouw portfolio en kunnen je feedback geven.

Afronding opleiding

Als aan het einde van de opleiding alle kern-EPA's aan jou zijn toevertrouwd, dan heb je je gekwalificeerd als endoscopieverpleegkundige en ontvang je het diploma. Daarnaast kun je, afhankelijk van jouw praktijksituatie, specifieke EPA’s toevoegen aan jouw opleiding.

Duur en aantal lesdagen

De kern-EPA’s van de opleiding Endoscopie MDL worden gepland over een periode van 7 maanden. De specifieke EPA’s volgen in de 2 maanden daarna. Het aantal lesdagen en de duur van de praktijkleerroute is afhankelijk van de leerroute en wordt, in overleg met de Academie, bepaald door de zorginstelling. 

Binnen de opleiding zijn verschillende leerroutes mogelijk:

 • Opleiding Endoscopie - MDL (3 kern EPA’s):
  • LZ-END-01 Bewaken van de zorgvrager tijdens en na endoscopie
  • LZ-END-02 Begeleiden van de zorgvrager voor. Tijdens en na endoscopie
  • LZ-END-03 Assisteren van de scopist bij endoscopie

N.B.: De kern-EPA’s Endoscopie MDL zijn voorwaardelijk voor het behalen van het diploma Endoscopieverpleegkundige. 

Aansluitend kun je een of meerdere specifieke EPA’s volgen.

 • EPA LZ-END-04 Assisteren van de scopist bij Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)
 • EPA LZ-END-05 Assisteren van de scopist bij endoscopisch longonderzoek: accreditatiepunten
 • EPA LZ-END-06 Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch long onderzoek

CZO-erkenning en diploma

De opleiding endoscopieverpleegkundige van de St. Antonius Academie is CZO-erkend. Studenten die werkzaam zijn in zorginstelling met een CZO-erkende leerplaats kunnen een CZO-erkend diploma ontvangen, mits aan alle opleidingsverplichtingen is voldaan. Dat betekent dat de drie kern-EPA’s moeten zijn toevertrouwd.

Na het toevertrouwen van een specifieke EPA verstrekt het CZO per specifieke EPA een certificaat. De student is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een CZO-diploma of certificaat. Dit kan alleen als ook de praktijkleerplaats van de zorginstelling CZO-erkend is. In andere gevallen verstrekt de Academie het diploma en/of certificaat.

Studenten die werkzaam zijn in een zorginstelling waarvan de praktijkleerplaats niet CZO-erkend is ontvangen een Academie-diploma/certificaat.

Toelatingseisen

 • Je hebt een HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding afgerond.
 • Aankomend studenten werken vaak een periode voor op de afdeling, voordat zij met de opleiding starten. De duur van de voorwerkperiode varieert per zorginstelling.
 • Je bent gedurende de opleiding in dienst van een zorginstelling en werkzaam op een Endoscopie-afdeling.

Praktische informatie

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 93 uur (93 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Meer weten?

Aanbod

De opleiding wordt drie keer per jaar uitgevoerd.

Accreditatie

Het theoretische deel van de opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V en heeft per opleiding een verschillend aantal accreditatiepunten:

Kern EPA’s

 • Endoscopieopleiding kern-EPA’s MDL: 93 accreditatiepunten

Specifieke EPA’s

 • Specifieke EPA Assisteren van de scopist bij Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP): 5 accreditatiepunten
 • Specifieke EPA Assisteren van de scopist bij endoscopisch longonderzoek: 7 accreditatiepunten
 • Specifieke EPA Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch long onderzoek: 8 accreditatiepunten

Kosten

Kern-EPA's MDL, excl. EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)€3300 
Eén EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)€300
Specifieke EPA Assisteren van de scopist bij Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)€400
Specifieke EPA Assisteren van de scopist bij endoscopisch longonderzoek€475
Specifieke EPA Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch longonderzoek€525

Prijs is inclusief elektronische leeromgeving, digitaal portfolio en leermiddelen. Exclusief verplichte literatuur.
 

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie heeft goed geoutilleerde onderwijsruimtes en de opleiding wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Aan te schaffen literatuur

 • Functiestoornissen van het maag-darmkanaal, Bohn Stafleu van Loghum
  Bredenoord, Tack, Smout                
  ISBN 978 90 313 78395
  Bij een nieuwe versie kan het ISBN nummer anders zijn.
 • Praktijkgericht onderzoek (ZorgBasics) Boom (voor keuzemodule EOL)
  Verhoef, Kuiper, Neijenhuis, Dekker-Van Doorn, Rosendal (2019) 
  ISBN 978 90 244 08405
 • Evidence Based Practice voor verpleegkundigen (Boom) (voor keuzemodule EOL)
  Hoegen, Verhoef, Munten, Kuiper                       
  ISBN 978 90 244 28632

  Geen aanvullende literatuur voor de Longendoscopie opleiding

Planningen

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in de studiegids/opleidingsplan

Onderwijs- & examenreglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
 academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding.

Procedure CZO-opleidingen

De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

Inschrijven

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • digitale versie van je diploma(‘s) (voor als je alleen de module Long wilt volgen)
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand?

Kern EPA's (MDL)

Meld je aan voor:

 • De opleiding endoscopieverpleegkundige: kern EPA's (MDL)
  Je schrijft je hiermee in voor de drie kern EPA's van de opleiding Endoscopieverpleegkundige 
   

  Je kunt ook aansluitend aan de opleiding endoscopie MDL een of meerdere specifieke EPA’s volgen. Meld je dan tegelijk aan voor de specifieke EPA(‘s).

  Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen. Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

  Zodra de aanmelding is afgerond, ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en jouw leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging. 

Specifieke EPA's

Als je op een afdeling werkt met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie dan kan je je verder bekwamen in de endoscopie. Je kan je dan aanmelden voor een of meerdere specifieke EPA’s. Voorwaarde voor inschrijving voor specifieke EPA’s is dat je de kern EPA’s van de endoscopieverpleegkundige (MDL) toevertrouwd hebt gekregen.

Meld je aan voor:

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

  Onderwijs- en examencommissie en -reglement

  De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
  Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

  Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
  academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen(externe link) die van toepassing zijn op deze opleiding.

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat

  Contactpersoon Academie

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Irene Muller of Suzet van Houwelingen
  opleiderendo@antoniusziekenhuis.nl
  Terug naar boven