Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot continentieverpleegkundige

De opleiding tot continentieverpleegkundige wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als continentieverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor continentiepatiënten. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg) als in het bedrijfsleven.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de continentieverpleegkundige (V&VN, 2017) en kent inhoudelijk de volgende thema’s.

 • Thema 1: Introductie: kennismaking en uitleg over: de inhoud van de opleiding, de elektronische leeromgeving (ELO), het digitaal portfolio en de toetsing.
 • Thema 2: Continentiezorg
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. onderzoek, diagnostiek, opstellen behandelplan en zorg bij urine en fecale incontinentie.
 • Thema 3: Deskundigheidsbevordering.
  Onderwerpen hierbij zijn o.a. spreekuur/praktijkvoering, multidisciplinaire samenwerking, communicatievaardigheden, klinisch redeneren   
 • Thema : Reflectieve Professional
  Evidence Based Practice.

Naast het volgen van de thema's volgt de student één overstijgende leeractiviteit (EOL) naar keuze, gericht op een overstijgend competentiegebied. Er is keuze uit:

 • EOL Kennis & Wetenschap
 • EOL Maatschappelijk handelen
 • EOL Leiderschap & Professionaliteit

Toelatingseisen

 • Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.
 • De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt.
 • De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de continentie verpleegkundige te kunnen behalen.

Praktische informatie

Duur

14 onderwijsdagen (inclusief introductiedag en toetsing) in 12 maanden.

Scholingsdagen

Accreditatie

Het theoretische gedeelte van de opleiding tot continentieverpleegkundige is voor 78 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&VN.

Studiebelasting

Het theoretische gedeelte heeft een studiebelasting in de Academie van 78 uur (78 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Kosten

De kosten voor de thema's + één EOL, vanaf startmoment najaar 2024, worden op dit moment herberekend. Prijsindicatie is €3.200,- inclusief elektronische leeromgeving, digitaal portfolio en leermiddelen. Exclusief verplichte literatuur.

Meer weten?

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes, studieruimtes en skills labs.

De opleiding tot continentieverpleegkundige wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Opzet

Aanbod: 1 x per jaar
Voorafgaand aan de opleiding is er een introductiedag waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.

Toetsing

Zowel het praktijkdeel als het theoretische deel wordt getoetst. Het theoretische deel wordt afgesloten met een kennistoets. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met een Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT's). Met deze ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van beroepscompetenties en beroepsactiviteiten in het digitale portfolio gevolgd.  De toetsopdrachten worden verspreid over de opleidingsperiode uitgevoerd. Aan het einde van de opleiding dien je deze KPB's en VT's op het niveau van zelfstandige uitvoering te beheersen.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. Bij aanmelding van de opleiding neemt de St. Antonius Academie contact op voor overleg over de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te kunnen behalen.

Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd, maar geen toetsing in de prakrijk heeft kunnen plaatsvinden.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

  Onderwijs- en examencommissie en -reglement

  De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
  Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2023 van start gaan.

  Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
  academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Studiegids

  Lees meer over deze opleiding in de studiegids

  Stage

  Als het behalen van de leer- en toetsopdrachten niet mogelijk is binnen je eigen werkveld, loop je een externe stage om deze opdrachten alsnog te kunnen behalen. De duur en plaats van de stage is afhankelijk van de eigen ervaring en de mogelijkheden in het eigen werkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student zelf en de praktijk.

  Inschrijven

  Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt:

  • BIG-registratie in PDF
  • digitale pasfoto
  • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
  • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
  • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

  Alles bij de hand? 

  Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
  Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

  Zodra de aanmelding is afgerond, ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

  Inschrijven

  Uitgangspunten van het onderwijs

  De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

  • de beroepspraktijk;
  • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
  • persoonlijke ontwikkeling van de student.

  De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen(externe link) die van toepassing zijn op deze opleiding.

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert je privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met jouw persoonsgegevens om

  Contactpersoon Academie

  Rianne Boon
  r.boon@antoniusziekenhuis.nl
  Terug naar boven