Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot endoscopieverpleegkundige

In de opleiding tot endoscopieverpleegkundige ontwikkel jij je tot een zelfstandige endoscopieverpleegkundige. Je begeleidt patiënten bij complexe onderzoeken en je assisteert de arts bij endoscopische interventies. Het is een afwisselende baan met een mooie mix tussen de begeleiding van patiënten en het gebruik van jouw technische vaardigheden.

verpleegkundige langdurige zorg

"Als endoscopieverpleegkundige heb je een afwisselende baan met laag en hoog complexe zorg, waarin geen dag hetzelfde is."

Over de opleiding tot endoscopieverpleegkundige 

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens de opleiding werk je minimaal 24 uur per week in de praktijk, die je vooral in de dynamische omgeving van de Endoscopie doorbrengt. Het aantal lesdagen en de duur van de opleiding is afhankelijk van de leerroute die je kiest.

Kern EPA's

Binnen de opleiding zijn verschillende leerroutes mogelijk. De eerste stap is altijd het behalen van je kern EPA's. Dit is als volgt opgebouwd:

 • Kern EPA's Opleiding Endoscopie - MDL:
  • LZ-END-01 Bewaken van de zorgvrager tijdens en na endoscopie
  • LZ-END-02 Begeleiden van de zorgvrager voor, tijdens en na endoscopie
  • LZ-END-03 Assisteren van de scopist bij endoscopie

Deze kern EPA’s zijn voorwaardelijk voor het behalen van het diploma Endoscopieverpleegkundige. De kern EPA's worden gepland over een periode van 7 maanden.

Specifieke EPA's

Als je op een afdeling werkt met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie dan kan je je verder bekwamen in de endoscopie. Je kan je dan aanmelden voor een of meerdere specifieke EPA’s. Voorwaarde is wel dat je je kern EPA's hebt behaald.

 • Specifieke EPA's Opleiding Endoscopie-MDL:
  • EPA LZ-END-04 Assisteren van de scopist bij Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)
  • EPA LZ-END-05 Assisteren van de scopist bij endoscopisch longonderzoek: accreditatiepunten
  • EPA LZ-END-06 Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch longonderzoek

EPA-overstijgende leeractiviteit

Het volgen van één EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL) is standaard onderdeel van een kernleerroute. Je beslist zelf, in samenspraak met de praktijk, welke EOL wordt gevolgd en waar deze wordt gevolgd. Binnen de Antonius Academie zijn de volgende EOL mogelijk: Kennis & Wetenschap, Maatschappelijk handelen, Leiderschap & Professionaliteit. Bij het inschrijven wordt uitgevraagd welke EOL je gaat volgen.

Praktische informatie over de opleiding 

Voor wie

Verpleegkundigen met een afgeronde HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding

DuurAfhankelijk van de leerroute
Start

3x per jaar (bij voldoende deelnemers)

Planning
Kosten
Kern-EPA's MDL, excl. EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)€3300 
Eén EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)€300
Specifieke EPA Assisteren van de scopist bij Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)€400
Specifieke EPA Assisteren van de scopist bij endoscopisch longonderzoek€475
Specifieke EPA Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch longonderzoek€525
WaarSt. Antonius Academie Utrecht en online in de digitale leeromgeving
Accreditatie
 • 93 accreditatiepunten (kern EPA LZ-END 1 t/m 3)
 • 5 accreditatiepunten (specifieke EPA LZ-END-04)
 • 7 accreditatiepunten (specifieke EPA LZ-END-05)
 • 8 accreditatiepunten (specifieke EPA LZ-END-06)
StudiebelastingDe theorieopleiding heeft een studiebelasting van 93 uur. Daarnaast werk je altijd minimaal 24 uur per week in de praktijk
StudiegidsWil je de studiegids ontvangen? Neem dan contact op met de opleider.
Goed om te weten

Aankomend studenten werken vaak een periode voor op één van de betreffende afdelingen, voordat zij met de opleiding starten. De duur van de voorwerkperiode varieert per ziekenhuis.

Om de opleiding te volgen, moet je een BIG-registratie voor verpleegkundige hebben. Je bent tijdens de opleiding in dienst van een ziekenhuis en werkt op een endoscopie- en/of functieafdeling. Het aantal contracturen varieert per ziekenhuis. Ieder ziekenhuis selecteert zelf de medewerkers die mogen starten met de opleiding. 

 

Reserveren van opleidingsplaatsen

Afdelingen kunnen tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen reserveren. Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding heeft ontvangen en je bent toegelaten tot de opleiding.

Inschrijven

Ben je enthousiast geworden over de opleiding tot endoscopieverpleegkundige? Meld je aan voor de kern EPA's van deze opleiding via onderstaande paarse knop! 

Inschrijven

Inschrijven voor specifieke EPA's 

Werk je op een afdeling met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie en kan je je verder bekwamen in de endoscopie? Meld je dan aan voor een of meerdere specifieke EPA’s. Voorwaarde voor inschrijving voor specifieke EPA’s is dat je de kern EPA’s van de endoscopieverpleegkundige (MDL) toevertrouwd hebt gekregen.

Specifieke EPA: 

Assisteren van de scopist bij Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)
(LZ-END-04)

Inschrijven

Specifieke EPA: 

Assisteren van de scopist bij endoscopisch longonderzoek (LZ-END-05 )

 

Inschrijven

Specifieke EPA: 

Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch longonderzoek (LZ-END-06)
 

Inschrijven

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding. Wij controleren of alle benodigde informatie is ingevuld en of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

De voordelen van een opleiding bij de St. Antonius Academie

Je krijgt les van praktijkexperts.

In kleine groepen met betrokken opleiders.

De opleidingslocatie is ons ziekenhuis in Utrecht Leidsche Rijn, gemakkelijk te bereiken met de bus, trein en auto. 

Met veel ruimte voor innovatieve leermethoden en nieuwe technieken.

Je kunt mogelijk vrijstelling krijgen bij andere opleidingstrajecten op basis van eerder behaalde EPA's.

Meer weten?

Terug naar boven