Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot endoscopieverpleegkundige

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een Endoscopie-afdeling.

Inhoud

De opleiding tot Endoscopie verpleegkundige voldoet aan de eindtermen van het College Zorg Opleidingen.

De Antonius Academie is in voor de opleiding Endoscopieverpleegkundige gestart met een volledige vernieuwde vervolgopleiding en sluit daarmee aan op het landelijke project CZO FlexLevel. In de nieuwe opleidingsstructuur word je efficiënter opgeleid en ontstaan meer carrièremogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker doorstromen van de ene naar de andere vervolgopleiding.

De opleiding is op EPA’s gebaseerd (Entrustable Professional Activities). Dit zijn taken die je in je werk uitvoert, waarmee je competenties verwerft. De endoscopie-opleiding bestaat uit kern- en specifieke EPA’s. Met EPA’s wordt de opleiding en leerroute flexibeler. Voor een functie in de ene zorginstelling zijn deels andere beroepsactiviteiten van belang dan in een andere zorgorganisatie. De leidinggevende uit de zorginstelling bepaalt of en welke specifieke EPA('s) voor jou van toepassing is/zijn. De opleiding wordt aangevuld met 2 leerlijnen met EPA-overstijgende leeractiviteiten.

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en het werken met de digitale leeromgeving.

De leerinhoud van de EPA’s zie je terug in het interactieve leerplatform, waarin je van en met andere studenten leert. Vanuit het leerplatform klik je eenvoudig door naar het digitale portfolio. Daar tref je opleidingsformulieren en de toetsopdrachten aan, en houd je jouw voortgang bij door de ontwikkelingsgerichte toetsen uit te voeren. Jouw begeleiders in de praktijk geef je zelf toegang tot jouw portfolio en kunnen je feedback geven.

Afronding opleiding

Als aan het einde van de opleiding alle kern-EPA's aan jou zijn toevertrouwd, dan heb je je gekwalificeerd als endoscopieverpleegkundige en ontvang je het diploma. Daarnaast kun je, afhankelijk van jouw praktijksituatie, specifieke EPA’s toevoegen aan jouw opleiding.

Toelatingseisen

 • Je hebt een HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding afgerond.
 • Aankomend studenten werken vaak een periode voor op de afdeling, voordat zij met de opleiding starten. De duur van de voorwerkperiode varieert per zorginstelling.
 • Je bent gedurende de opleiding in dienst van een zorginstelling en werkzaam op een Endoscopie-afdeling.
 • Je werkt minimaal 24 uur per week (eis College Zorg Opleidingen)

Praktische informatie

Duur

De kern-EPA’s van de opleiding Endoscopie MDL worden gepland over een periode van 7 maanden. De specifieke EPA’s volgen in de 2 maanden daarna.

Scholingsdagen

Het aantal lesdagen en de duur van de praktijkleerroute is afhankelijk van de leerroute en wordt, in overleg met de Academie, bepaald door de zorginstelling. 

Binnen de opleiding zijn verschillende leerroutes mogelijk:

 • Opleiding Endoscopie - MDL (kern EPA’s)
 • Opleiding Endoscopie - MDL + 1 specifieke EPA ERCP
 • Opleiding Endoscopie - MDL + 2 specifieke EPA’s Long
 • Opleiding Endoscopie - MDL + 1 specifieke EPA ERCP en 2 specifieke EPA’s Long

Geef bij je inschrijving aan voor welke opleidingsvariant je je aanmeldt.

N.B.
De kern-EPA’s Endoscopie MDL zijn voorwaardelijk voor het behalen van het diploma Endoscopieverpleegkundige. 

Accreditatie

Theorie geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Accreditatie per opleiding: endoscopieopleiding kern-EPA’s MDL: 105 punten | incl. EPA's ERCP: 111 punten | incl. EPA's long: 223 punten

Kosten

Informatie over kosten volgt

Meer weten?

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie heeft goed geoutilleerde onderwijsruimtes en de opleiding wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Aan te schaffen literatuur

 • Verplicht aan te schaffen literatuur: Functiestoornissen van het maag-darmkanaal, Arjan Bredenoord, Jan Tack en André Smout, Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.
 • Aanbevolen literatuur (niet verplicht):
  • Zakboek Ziektebeelden, Gastro-entrologie. Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.
  • Zakboek Endoscopie, Fred Stam en Frank Kneepkens. Uitgeverij VU University Press
 • Literatuur module Longendoscopie: je hoeft voor deze module geen literatuur aan te schaffen

Planningen

Stage

In verband met de landelijke erkenning van de opleiding door het College Zorg Opleidingen (CZO) zijn twee stages binnen en één stage buiten de eigen zorginstelling een verplicht onderdeel van de opleiding.

Onderwijs- & examenreglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
 academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding.

Procedure CZO-opleidingen

De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

Inschrijven

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • digitale versie van je diploma(‘s) (voor als je alleen de module Long wilt volgen)
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Meld je aan voor:

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging. 

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

  Onderwijs- en examencommissie en -reglement

  De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
  Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

  Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
  academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Inschrijven

  Uitgangspunten van het onderwijs

  De Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

  • de beroepspraktijk;
  • competentiegericht onderwijs op basis van de zeven CanMEDS-gebieden;
  • persoonlijke ontwikkeling van de student.

  De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen(externe link) die van toepassing zijn op deze opleiding.

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat

  Contactpersoon Academie

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Irene Muller of Suzet van Houwelingen
  opleiderendo@antoniusziekenhuis.nl
  Terug naar boven