Home Academie

Verpleegkundige opleidingen

In het St. Antonius Ziekenhuis worden verschillende verpleegkundige (vervolg)opleidingen aangeboden. Naast de eigen verpleegkundige beroepsopleiding (niveau 4, beroepsbegeleidende leerweg ofwel BBL), worden de verpleegkundige vervolgopleidingen binnen het Acute cluster (ICU,CCU,MC,SEH) als ook het Chronische cluster (diabeteszorg, endoscopieverpleegkundige, stoma- en continentiezorg en dergelijke) aangeboden. De studenten zijn afkomstig van ziekenhuizen van binnen en buiten de regio.

Terug naar boven