Diabetes Centraal (diabeteszorg voor kinderen)

Onze spreekuren

Bij Diabetes Centraal kunt u terecht bij verschillende spreekuren:

  • spreekuur met de diabetesverpleegkundige
  • spreekuur met de de diëtist
  • spreekuur met de de psycholoog
  • multidisciplinair spreekuur diabetes type 1
  • multidisciplinair spreekuur diabetes type 2
  • transitiespreekuur

Hieronder vindt u een overzicht van onze spreekuren en wanneer deze plaatsvinden.

Spreekuur diabetesverpleegkundige

Wanneer: maandag t/m vrijdag

Het doel van de diabetesverpleegkundige is ervoor te zorgen dat u en uw kind alles weet over diabetes en over het in balans houden van het bloedglucosegehalte. Tijdens het spreekuur van de diabetesverpleegkundige kunt u bijvoorbeeld terecht als u vragen heeft hierover. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de voeding van uw kind, de dosis insuline die u spuit etc.

Multidisciplinair spreekuur diabetes type 1

Wanneer: maandag t/m vrijdag

Bij dit spreekuur zijn meerdere zorgverleners aanwezig.

Multidisciplinair spreekuur diabetes type 2

Wanneer: maandag

Zorgverleners van het multidisciplinaire team: bij dit spreekuur zijn een kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige en diëtiste aanwezig.

Doel multidisciplinaire behandeling van kinderen/jongeren met diabetes type 2:

  • Het zo goed mogelijk reguleren van de bloedglucose. Dit doet de diabetesverpleegkundige
  • Zorgen voor een gezond gewicht. De diëtist geeft u hiervoor adviezen voor leefstijlverandering.
  • Het voorkomen en zonodig behandelen van complicaties door een hypo of hyper (metabole complicaties) en complicaties aan hart en vaten. Hier richt de kinderarts zich op.

Als het nodig is, kan er ter ondersteuning een kinderpsycholoog ingeschakeld worden.

Spreekuur met de de diëtist

Wanneer: maandag t/m vrijdag

Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van diabetes. Ondanks dat er geen speciaal dieet is bij diabetes, is gezonde voeding en een goede verdeling daarvan over de dag heel belangrijk. De diëtist kan u hierbij helpen.

Ook zijn koolhydraten een belangrijk onderwerp van gesprek. Maar u kunt bijvoorbeeld ook terecht als u meer wilt weten over voeding bij sport en diabetes of als uw kind overgaat op insulinepomptherapie. Tijdens het spreekuur van de diëtist kunt u terecht met al uw vragen over voeding en diabetes.

Spreekuur met de kinder- en jeugdpsycholoog

Wanneer: maandag t/m donderdag

Als uw kind de diagnose diabetes krijgt, is dat best ingrijpend. Een kinder- en jeugdpsycholoog ondersteunt kinderen en hun ouders bij het leren omgaan met de diabetes. Voor ieder kind en ieder gezin verloopt dit proces anders. Sommige kinderen voegen het makkelijk in hun dagelijks leven in,  andere kinderen hebben hier meer moeite mee. Daarnaast brengt iedere leeftijdsfase weer nieuwe uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van de diabeteszorg. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld bang om het op school te vertellen of ze durven niet te spuiten in bijzijn van andere kinderen. Andere kinderen vergeten vaak om te bolussen. Het komt ook voor dat de diabeteszorg strijd oplevert tussen ouders en kind. De kinder- en jeugdpsycholoog kan hierbij helpen door met met uw kind en u in gesprek te gaan en samen een plan te maken. 

Hoe gaat de verwijzing?

Heeft uw kind of u behoefte heeft aan psychologische hulp op het gebied van de diabeteszorg? Dan kunt u dit met de kinderarts en verpleegkundige bespreken. Zij vertellen dan hoe de verwijzing verder zal lopen. Het komt ook voor dat het behandelteam u adviseert om een afspraak te maken bij een van de kinder- en jeugdpsychologen.

Heeft u na lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u onze kinder- en jeugdpsychologen via Suikerplein een bericht sturen. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens uw polibezoek uw vraag stellen.

Een transitiespreekuur

Wanneer: maandag

Verder informatie over dit spreekuur volgt.

Terug naar boven