Diabetes Centraal (diabeteszorg voor kinderen)

Onze spreekuren

Bij Diabetes Centraal kunt u terecht bij verschillende spreekuren:

  • spreekuur met de diabetesverpleegkundige
  • multidisciplinair spreekuur diabetes
  • spreekuur met de de diëtist
  • spreekuur met de de psycholoog

Hieronder vindt u een overzicht van onze spreekuren en wanneer deze plaatsvinden.

Spreekuur diabetesverpleegkundige

Wanneer: maandag t/m vrijdag

Het doel van de diabetesverpleegkundige is om ervoor te zorgen dat u en uw kind alles weten over diabetes en over het in balans houden van het bloedglucosegehalte. Tijdens het spreekuur van de diabetesverpleegkundige kunt u bijvoorbeeld terecht als u vragen heeft over de voeding van uw kind, de dosis insuline die u spuit, enzovoort.

Multidisciplinair spreekuur diabetes

Wanneer: maandag t/m vrijdag

Zorgverleners van het multidisciplinaire team: bij dit spreekuur zijn een kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige en diëtiste aanwezig.

Doelen van een multidisciplinaire behandeling van kinderen/jongeren met diabetes:

  • Het zo goed mogelijk reguleren van de bloedglucose. Dit doet de diabetesverpleegkundige.
  • Zorgen voor een gezond gewicht. De diëtist geeft u hiervoor adviezen voor leefstijlverandering.
  • Het voorkomen en, als dat nodig is, behandelen van complicaties door een hypo of hyper (metabole complicaties) en complicaties aan hart en vaten. Hier richt de kinderarts zich op. Ook bespreekt hij/zij met u en uw kind of er sprake is van andere ziektes.

Als het nodig is, kan er ter ondersteuning een diëtist of kinderpsycholoog ingeschakeld worden.

Spreekuur met de diëtist

Wanneer: maandag t/m vrijdag

Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van diabetes. Ondanks dat er geen speciaal dieet is bij diabetes, is gezonde voeding en een goede verdeling daarvan over de dag heel belangrijk. De diëtist kan u hierbij helpen.

Ook zijn koolhydraten een belangrijk onderwerp van gesprek. Maar u kunt bijvoorbeeld ook terecht als u meer wilt weten over voeding bij sport en diabetes of als uw kind overgaat op insulinepomptherapie. Tijdens het spreekuur van de diëtist kunt u terecht met al uw vragen over voeding en diabetes.

Spreekuur met de kinder- en jeugdpsycholoog

Wanneer: maandag t/m donderdag

Als uw kind de diagnose diabetes krijgt, is dat best ingrijpend. Een kinder- en jeugdpsycholoog ondersteunt kinderen en hun ouders bij het leren omgaan met diabetes. Voor ieder kind en ieder gezin verloopt dit proces anders. Sommige kinderen voegen het makkelijk in hun dagelijks leven in, andere kinderen hebben hier meer moeite mee.

Daarnaast brengt iedere leeftijdsfase weer nieuwe uitdagingen met zich mee; ook op het gebied van de diabeteszorg. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld bang om het op school te vertellen of ze durven niet te spuiten in het bijzijn van andere kinderen. Andere kinderen vergeten vaak om te bolussen. Het komt ook voor dat de diabeteszorg strijd oplevert tussen ouders en kind. De kinder- en jeugdpsycholoog kan hierbij helpen door met uw kind en u in gesprek te gaan en samen een plan te maken. 

Hoe gaat de verwijzing?

Heeft uw kind of u behoefte aan psychologische hulp op het gebied van de diabeteszorg? Dan kunt u dit met de kinderarts en verpleegkundige bespreken. Zij vertellen dan hoe de verwijzing verder zal lopen. Het komt ook voor dat het behandelteam u adviseert om een afspraak te maken bij een van de kinder- en jeugdpsychologen.

Terug naar boven