Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot medium care (MC) verpleegkundige

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een Medium Care-afdeling (MC).
Toelatingseisen

 • U hebt een HBO-V, BBL-, BOL- of een inservice-opleiding afgerond.
 • Ieder ziekenhuis selecteert zelf de studenten die mogen starten met de opleiding. Een aantal ziekenhuizen heeft daarvoor een competentieprofiel ontwikkeld. Aankomend studenten werken vaak een periode op één van de betreffende afdelingen, voordat zij met de opleiding starten. De duur van deze voorwerkperiode varieert per ziekenhuis.
 • U bent gedurende de opleiding in dienst van een ziekenhuis en werkzaam op een MC-afdeling.
 • U werkt minimaal 24 uur per week (eis College ZorgOpleidingen )

Inhoud

De opleiding tot MC-verpleegkundige is in 2012 volledig vernieuwd en voldoet aan de eindtermen van het College ZorgOpleidingen (CZO). De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties binnen verschillende beroepsthema's. Deze thema's zijn kenmerkend voor de beroepspraktijk op een MC-afdeling. Binnen ieder thema zijn de competenties, leeractiviteiten en de toetsen beschreven.

De leerinhoud van de opleiding krijgt u digitaal aangeboden. U brengt uw eigen laptop of tabletcomputer mee waarmee u in de digitale leeromgeving kunt werken. In de Academie neemt u deel aan de onderwijsactiviteiten. U past het geleerde toe in vaardigheidstrainingen en casuïstiekbesprekingen. Samen met medestudenten voert u in kleine studiegroepen leeractiviteiten uit. Ter ondersteuning van het onderwijs zet de St. Antonius Academie e-learning in. De opbouw van de leerinhoud is van laagcomplex naar hoogcomplex.

Tussen het academieonderwijs door werkt u op een Medium Care-afdeling. Een MC-patiënt heeft een dreigende of aanwezige stoornis van één of meerdere vitale functies en heeft continu bewaking nodig. Een MC-afdeling is een dynamische omgeving waar u alle benodigde vaardigheden leert en u zich kunt ontwikkelen. U hebt de regie over uw eigen leerproces. In het begin krijgt u meer begeleiding. Naarmate u vordert met de opleiding plant en voert u de zorg zelfstandig uit. Uw vorderingen houdt u bij in een digitaal portfolio.

Beheerst u aan het eind van opleiding  alle competenties en kunt u deze toepassen? Dan hebt u zich gekwalificeerd als Medium Care-verpleegkundige en ontvangt u het diploma.

Praktische informatie

Aanbod start 3 x per jaar (bij voldoende deelnemers)
Duur 12 maanden
Prijs €4.335.-
Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidingen die van toepassing zijn op deze opleiding.

Accreditatie 169 punten

  Meer informatie en inschrijven

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.

Onderwijs- en examencommissie

Met ingang van september 2019 beschikt de St. Antonius Academie over een onderwijs- en examencommissie (OEC).

  Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die in september 2019 en daarna van start gaan.

  Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat de student de aanvraag voor vrijstellingen direct aan de OEC richt. De OEC behandelt het verzoek en communiceert daarover met de student. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in de onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Contact

  Wilt u contact opnemen met de onderwijs- en examencommissie? Stuur dan een mail naar: academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl

  Taken en bevoegdheden

  De algemene taken en bevoegdheden OEC zijn:

  • kwaliteitszorg toetsing en examinering
  • aanwijzen examinatoren
  • ondertekenen en uitreiken diploma’s
  • verlenen van vrijstellingen
  • toekennen van bijzonder voorzieningen m.b.t. toetsing
  • onderzoek bij onregelmatigheid en fraude
  • overleg management
  • jaarplan en -verslag
  Toon meer over de onderwijs- en examencommissie

  Privacyverklaring

  De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Herkelman:
  E: y.herkelman@antoniusziekenhuis.nl