Home Research & Development

Anouk Overwater wint St. Antonius Wetenschapsavond 2018

wetenschapsavond antonius 2018

Op 19 september werd de jaarlijkse St. Antonius Wetenschapsavond gehouden. De avond werd georganiseerd door de St. Antonius Academie en R&D in samenwerking met arts-assistentenvereniging de Antoniaan en werd geleid door Peter Noordzij.

Op het programma stonden negen presentaties van hoog niveau. Daarnaast was er in de pauzes tijd om de ingezonden posters te bekijken.

1e prijs

De wetenschapsavond is dit jaar gewonnen door Anouk Overwater. Zij deed onderzoek naar de beste manier om endoscopische resectiepreparaten uit de slokdarm te verwerken. Hiervoor vergeleek ze drie verwerkingsmethoden met elkaar. Ze verwoordde haar onderzoek in een heldere presentatie en beantwoordde diverse kritische vragen.

2e prijs

Leonie Exterkate won de tweede prijs voor haar onderzoek binnen de Future-trial, waarin ze gerichte en systematische biopten in de diagnostiek van prostaatkanker met elkaar vergeleek. Gerichte biopten presteerden beter en het toevoegen van systematische biopten had geen meerwaarde.

3e prijs

Een gedeelde derde prijs was er voor twee verpleegkundige onderzoeken. Ineke van de Pol oogstte veel waardering met haar zeer heldere presentatie. Ze onderzocht het effect van het verlengen van de tijdsintervallen tussen systeemwisseling bij centrale lijnen op lijnsepsis. De resultaten hebben gezorgd voor flinke kosten- en tijdsbesparingen, zonder toename van lijnsepsis.

Hanny Overbeek onderzocht het effect van enkele beleidsveranderingen op bijwerkingen na autologe stamceltransplantatie. De heftige bijwerkingen, zoals ernstige orale mucositis, zijn inmiddels spectaculair afgenomen. Juryvoorzitter Harm van Melick gaf aan dat er bijna een extra prijs voor lowtech-onderzoek in het leven geroepen was om het onderzoek van Hanny niet buiten de prijzen te laten vallen. De jury prees haar onderzoek als elegant en met mooie resultaten. 

Posterprijzen

Bij de posters was de eerste prijs voor Inge Schreurs. Haar poster ging over de analyse van monocyt afgeleide macrofagen uit longtransplantatiepatiënten. De primaire doelstelling was om te bepalen of monocyten en macrofagen als biomarker kunnen fungeren voor het ontstaan van chronische afstoting. De uitkomsten van dit onderzoek leiden hopelijk tot nieuwe inzichten in het ziekteproces van chronische afstoting, verbeterde monitoring en (op langere termijn) nieuwe behandelopties.

De prijs voor de beste verpleegkundige/paramedische poster was dit jaar voor fysiotherapeut Martine van der Grijn voor haar poster over verbeteringen binnen het perioperatieve proces rondom buikchirurgie in Santeon-ziekenhuizen.

Initiatiefprijs

De initiatiefprijs, die dit jaar voor de tweede keer is uitgereikt, is gewonnen door Christine Cramer. Zij is bezig met het ontwikkelen en evalueren van een beslistool voor patiënten met uitgezaaide longkanker. Deze tool geeft patiënten meer inzicht in de effecten van behandeling door te kijken naar gegevens van vergelijkbare patiënten: ‘patiënten zoals ik’. De tool levert een bijdrage aan het proces van shared decision making.

'And now something completely different'

Terwijl de jury zich beraadde hield prof. dr. Peter Groenewegen (Nivel) een betoog over de relatie tussen omgeving en gezondheid. Met “and now something completely different” begon hij zijn verhaal, dat inderdaad behoorlijk afweek van de eerdere presentaties. Een tip die hij het St. Antonius Ziekenhuis meegaf was dat het voor zorginstellingen loont om verbindingen te leggen met de omgeving waarin ze gevestigd zijn. Als voorbeeld noemde hij de vele vrijwilligers in ons ziekenhuis. Investeren in dergelijke verbindingen kan een bijdrage leveren aan positieve gezondheidseffecten.

Terug naar boven