Home Research & Development

Onderzoekers en studenten

Wetenschappelijk onderzoek is niet alleen voorbehouden aan universitaire centra. Het St. Antonius Ziekenhuis wordt landelijk, en op bepaalde gebieden zelfs internationaal, gezien als één van de koplopers op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Het St. Antonius Ziekenhuis biedt veel ruimte en begeleiding voor topklinisch wetenschappelijk onderzoek. Er is een goede infrastructuur en er zijn korte lijnen tussen professionals.  Zo wordt het klinisch wetenschappelijk onderzoek goed ondersteund en gestimuleerd. Ruimte voor en begeleiding van klinisch wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor volwaardige opleidingen en een innovatief klimaat binnen een ziekenhuis. Waar nodig is, werken wij hiervoor samen met universitaire instellingen.

Het St. Antonius Ziekenhuis is zeer geschikt voor het deelnemen aan grootschalige (multicentre) onderzoeken en medical technology assessments (MTA). Dit komt door het grote aantal patiënten in ons ziekenhuis.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden ieder kwartaal gepubliceerd in het Antonius wetenschappelijk tijdschrift Loupe. Ook worden jaarlijks alle bevindingen gepresenteerd tijdens de St. Antonius Wetenschapsavond. Hier delen onderzoekers van verschillende disciplines hun bevindingen met elkaar in diverse voordrachten en posterpresentaties.

Terug naar boven