St. Antonius Publicaties en onderzoeken

Infographics van onderzoeken

Als R&D willen wij onze onderzoeken toegankelijker maken. Om dit te realiseren, ontwikkelen wij momenteel infographics: in één oogopslag snel en overzichtelijk het resultaat inzien van een onderzoek. De eerste 4 infographics zijn inmiddels ontwikkeld. 

Vermindering van bijwerkingen bij chemotherapie

De afgelopen jaren zijn er veel aanpassingen gedaan in het stamceltransplantatie traject. Daardoor is het gelukt om bijwerkingen zoals misselijk, braken, mondklachten, diarree en koorts te verminderen.

Galblaasverwijdering versus drainage

Onderzoek van het St. Antonius heeft uitgewezen dat het operatief verwijderen van de galblaas bij ouderen met een acute galblaasontsteking beter is dan drainage van de galblaas.

Preoperatief eiwitverrijkt voedsel voor oudere hartpatiënten

Het gaat hier om onderzoek naar baat van eiwitverrijkt voedsel voor een hartklepoperatie bij oudere patiënten. Conclusie is dat de patiënten voldoende eiwitten binnenkregen en dat de verdeling van de eiwitinname over de dag goed was. Toekomstig onderzoek moet het effect op opnamedagen en sneller herstel nog uitwijzen door het includeren van meer patiënten.

Darmobstructie

Kan het obstructieprotocol bij patiënten met darmobstructie een spoedoperatie voorkomen en  ze fit maken voor de operatie?